Switche

  hardware seznam switchu

Zde jsou zobrazeny všechny switche zadané v systému a stav komunikace se switchi přes SNMP.

icon info2 Pro automatické vyčítání klientů na portech switche je nejdříve nutné aktivovat v Nastavení Systémové nastavení Obecné ID macfilter_getusermac_switch. Základním předpokladem automatického vyčítání klientů je, že switch pracuje s 3. vrstvou OSI modelu.

Název Jméno nebo popis switche
IP IP adresa switche
MAC MAC adresa switche
GPS Zadejte přesné souřadnice umístění switche, popř. na Google mapě vpravo umístěte červený ukazatel na příslušné místo a souřadnice se doplní automaticky. Pokud chcete, aby se switch zobrazoval v Ostatní Mapa, je potřeba ponechat   Zobrazovat na mapě.
SNMP community SNMP community je heslo pro SNMPv1 a SNMPv2. Musí být zadané stejně jako ve switchi, jinak switch nebude dostupný přes SNMP a porty se nebudou vyčítat.
SNMP port Komunikace se switchem probíhá na portu 161. Pokud je mezi ISPadmin a switchem firewall, tak je nutné mít povolenou komunikaci přes tento port. Komunikace probíhá přes protokol UDP.
Router Vyberte router z Hardware Routery Všechny, popř. ponechte pole prázdné.
Lokalita

U každého switche, který nemá nadřazený router, je možné zvolit lokalitu. Switche s nastavenou lokalitou je poté možné přiřadit určitému POPu.

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

POP Nastavují se v Nastavení Číselníky Popy
Typ switche

Vyberte jednu z následujících voleb:

Páteřní - na tomto typu switche není umožněno měnit stav portů a přiřazovat klienty. Dále se automaticky nepřiřazují klienti na jednotlivé porty. Páteřní switch je na první pohled rozpoznatelný podle barvy pozadí, která je světle zelená.
Klientský - je určen pro switche, na kterých jsou připojeni klienti. Je zde povoleno zapínat nebo vypínat porty a klienti se vyčítají automaticky. Automatické vyčítání klientů se neprovádí na uplink portech. Barva pozadí klientského switche je světle šedá.

Přesný typ Ve výchozím nastavení je zvolen Obecný switch. Obecný switch je automaticky přidán do Hardware Nastavení Konc. zařízení, typ Switch a používá SNMP šablonu Default switch - Nastavení Ostatní SNMP OID, která je také přidána automaticky.
Šablona switche viz Nastavení Switche
Aktivní odkaz Má-li zařízení nějaké rozhraní pro správu, zde si nastavíte odkaz HTTP nebo Telnet, na kterém služba naslouchá.
Velikost pingu Je možné nastavit velikost pingu na toto konkrétní zařízení.
Poznámka Libovolný text k přidávanému switchi
Nadřazené zařízení pro Nagios  
Router Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios.
Zařízení Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios. Např. externě připojené zařízení k sledovanému routeru. K tomuto zařízení pak může být připojen i samotný switch.
Oznamovat výpadky pro Nagios Při zaškrtnutí se na zařízení bude sledovat výpadek pro Nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku - viz Nastavení Číselníky Nagios Kontakty.

V seznamu switchů se objevují tyto informace a možnosti:

icon nagiosonicon nagiosoff Stav notifikací přes Nagios
icon graph Graf dostupnosti zařízení. Graf je vytvářen pomocí pravidelného odesílání pingu na switch.
SNMP SNMP Pokud je stav SNMP zobrazen červeně, tak systém nedokáže komunikovat se switchem přes SNMP a je nutné zkontrolovat správné nastavení switche a SNMP community.
Název Kliknutím na název switche se rozbalí přehled portů. (Pro všechny switche na stránce použijte   )
IP Kliknutím na IP adresu spustíte ping na switch.
Router Název nadřazeného routeru, kliknutím na jeho jméno zobrazíte detail routeru.
Uptime Doba, po kterou je switch v nepřetržitém provozu.
icon graph Kliknutím na ikonu se zobrazí detailní graf přenosů na jednotlivých portech na switchi.
Alerty na daný switch, více o alertech zde.
Fotogalerie
icon connect Kliknutím na ikonu můžete otestovat spojení switche s příslušným routerem. V nadřazeném okně se zobrazí detailní informace komunikace switche s routerem.
icon edit / icon check ko grey Editace / Výmaz switche
Porty se zobrazí podle nastavení šablony, která byla na switch přiřazena při jeho editaci. V případě, že šablona obsahuje jiný počet portů, než je skutečně přes SNMP ze switche načteno, tak se u switche zobrazí varování . To se zobrazí také, když není nastaven ani jeden port jako Uplink.
iconswitch

Najetím kurzoru myši na ikonu portu se zobrazí informace o portu spolu se statistikou přenesených dat.

Zobrazení portů v přehledné tabulce - textový režim:

  • Název portu: port online/offline
  • Typ portu: Jméno klienta a název služby v případě, že je k portu přiřazen klient / Uplink / Master-Slave (v závorce číslo spárovaného Slave-Master portu)
  • Rychlost vyčtená z portů, které jsou online
  • Další sloupce jsou popsány níže
icon edit Kliknutím na tuto ikonu se switch přepne do režimu editace. V tomto případě se zobrazí všechny načtené porty přes SNMP (včetně konzole terminálu, VLAN a dalších případných speciálních portů). Každý takto načtený port je možné označit a z pop-up menu  Nastavení vybrat potřebnou volbu.
Výběr

LAN porty: označí všechny LAN porty na switchi
Uplink porty: označí porty, které jsou nastavené jako Uplink, tzn. určené k připojení do infrastruktury a nikoli pro klienty
Zruš výběr: odznačí vybrané porty

Změna stavu Zapni/Vypni porty: U vypnutých portů je veškerá komunikace zakázána (v grafickém přehledu je u něj červený křížek)
Uplink Nastav/Zruš uplink: Pokud je port nastaven jako Uplink, není možné k němu připojovat klienta.
Párování portů Nastav/Zruš párování: V některých případech je na switchi port "dvojitý". To znamená že se jedná o kombinaci například Ethernet portu a GBIC portu, kdy však může být používán pouze jeden port (není možné zároveň použít Ethernet port a GBIC port). Některé switche však přes SNMP vrací samostatné OID pro každý tento port zvlášť a není možné rozlišit, který port je aktuálně používán, tak je nutné toto nastavit manuálně. Je nutné vybrat dva porty a kliknutím na volbu "Nastavit párování" se provede párování portu, kdy se v systému sice zobrazí graficky port 2x, ale oba porty mají stejné číslo a veškeré informace se zobrazují stejně pro oba tyto porty (protože ve skutečnosti se vždy používá pouze jeden port). Párovat je možné vždy extra port s jakýmkoli jiným portem. Při párování portu se zobrazí vyskakovací okno, kde je možné vybrat, který port je "Master port". Toto je číslo portu do kterého je kabel fyzicky připojen. Slave port je následně označen jako nevyčtený a má stejné číslo jako Master port.
Způsob vyčítání Automaticky: port je zobrazen na základě nadefinovaných pravidel
Vždy zobrazit: port je zobrazen vždy
Nikdy nezobrazovat: port je zobrazen pouze v editovacím režimu
Další nastavení

Přidat poznámku: umožní zadat vlastní poznámku k jednotlivým portům. Tato poznámka se zobrazuje v informačním boxu, který se zobrazí po najetí myší na port. Poznámku k portu je také možné zadat při přiřazení klienta na určitý port switche v Kartě klienta.Odstranit klienty z portů: odebere klienty z portů

 

Přidání klienta na port

Nové klienty je možné přidat v Kartě klienta při přidávání / editaci služby Internet, kde vyberete switch, port a případně vložíte poznámku.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika