Přehled

hardware prehled

Zde je možné si vyobrazit strukturu sítě se všemi prvky (routery, switche, zařízení, pasivní prvky). Při prvotním vyčtení této stránky se zobrazí výčet lokalit s názvem a počtem online/offline zařízení na dané lokalitě.

icon info2 Související číselníky: Nastavení Číselníky PopyNastavení Číselníky Lokality. Jakákoli změna, posunutí či propojení jsou ihned automaticky uloženy.

 

Přehled Lokalit

Zde se zobrazí výčet lokalit. U každé lokality je uveden název a počet online/offline zařízení na dané lokalitě.

Na pravém okraji monitoru jsou ikony s možnými akcemi (iconopenrightdevices přidání pasivního prvku, iconopenrightlegend legenda). Jednotlivé lokality a pasivní prvky je možné propojit tak, jak ve skutečnosti jsou prvky propojeny. Propojování se provádí kliknutím a přetažením žlutého čtverečku v každém prvku. Po vytvoření spoje je možné na linku kliknout, zobrazí se nabídka pro spoj - Uložit poznámku Odstranit spojení.

 

Přehled POPů

Do přehledu popů je možné se dostat kliknutím na lokalitu, tím se zobrazí výčet popů, pasivních prvků a uplink. Uplink je spoj mezi lokalitami nebo popy určený konkrétními zařízeními.

V pravém menu je možné si zobrazit iconopenrightrouter routery a iconopenrightswitche switche, které jsou na dané lokalitě a je možné je přiřadit do popu. Přiřazení se provádí přetáhnutím ikony u zařízení do konkrétního popu.

Detail popu

Do detailu popu je možné se dostat kliknutím na pop. Zde je vidět výčet zařízení přiřazených k tomuto routeru (routery, switche, pasivní prvky a uplinky). Zde je také možné provádět veškeré zásahy jako v Lokalitě nebo Popu.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika