NAGIOS

 

Optimální a spolehlivý výkon serverů nekončí jejich instalací a konfigurací, protože provoz serverů a dalších prvků sítě je třeba neustále monitorovat a jejich výkon optimalizovat. Z tohoto důvodu je do systému ISPadmin integrován systém Nagios, který automaticky monitoruje jednotlivá zařízení sítě (routery, servery, UPS atp.). Díky tomuto systému je možné velice rychle reagovat na případné problémy sítě či požadavky na změnu nastavení.

 

Pro běžné využití integrovaného monitorovacího systému Nagios není potřeba nic nastavovat, vše je připraveno a nakonfigurováno přímo v instalaci. Pokud se budete o Nagios zajímat hlouběji, můžete využít oficiální dokumentaci na webu projektu. Po vašem zásahu do konfiguračních souborů však nemůžeme ručit za správný běh monitoringu.

 

Aktualizace konfigurace Nagiosu se automaticky provádí vždy, když ISPadmin zasahuje do jeho nastavení (monitorování zařízení, notifikační skupiny). Tyto změny se projeví během deseti minut od úprav. Jestliže upravujete konfigurační soubory ručně, je potřeba Nagios restartovat:

 

/usr/local/script/ispadmin/nagios_cfg.pl; /etc/init.d/nagios restart; /etc/init.d/apache2 restart

 

 

Při přidávání routerů a zařízení do systému máte možnost je přiřadit k tzv. nadřazenému zařízení pro Nagios. Správným nastavením této položky se routery či zařízení zařadí na správné místo v topologické mapě a v konfiguraci Nagiosu.

 

alert icon Je však důležité vědět, že Nagios neumí vytvořit topologii sítě do kruhu. Ta způsobuje zacyklení. Proto se tomuto schématu zadávání routerů a zařízení vyhněte. Pokud se ale stane, že již máte zařízení zadaná do kruhu, upravte jejich nastavení tak, aby v kruhu nebyly, a poté spusťte následující příkazy:

 

nagios3 /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

 

/etc/init.d/nagios restart

 

 

ISPadmin umožňuje oznamovat výpadky serverů, routerů a k nim připojených zařízení (např. UPS) pomocí monitorovacího systému NAGIOS.

Notifikační skupiny systém používá k rozložení upozornění na výpadky routerů, serverů a připojených síťových zařízení (UPS, IP kamera, atp.) na jednotlivé správce sítě.

Dostupné skupiny notifikací:

 • Email - jednoduché na nastavení a zasílání zpráv je bez dalších nákladů
 • SMS - je o něco složitější i nákladnější, ale v případě výpadku konektivity do Internetu máte stále zajištěnou kontrolu zařízení pomocí nezávislé GSM sítě (SMS brána)
 • Push - upozornění pomocí mobilní aplikace Task Manager
 • Dashboard - zobrazení zprávy v Dashboardu

 

Postup nastavení upozornění

1. Nastavení šablon

2. Nastavení kontaktů/skupin

3. Editace routeru

 

 

 • Možná příčina: Nesprávně nastavené závislosti mezi zařízeními 
 • Řešení: Úprava problémových závislostí

 

 1. Provedete restart systému Nagios pomocí následujícího příkazu: /etc/init.d/nagios restart
 2. Zobrazí se vám seznam případných problémů.
 3. Na jeho základě upravíte závislosti mezi zařízeními. 
 4. Necháte načíst upravenou konfiguraci pomocí následujícího příkazu: /usr/local/script/ispadmin/nagios_cfg.pl
 5. Provedete ještě jednou restart systému Nagios pomocí následujícího příkazu: /etc/init.d/nagios restart

 

 1. Pro vyřešení tohoto problému je potřeba odstranit celý řádek s polem NAGIOS_SECRET z konfiguračního souboru /data/support/ispadmin/config/config.php.
 2. Následně pak provedete update systému pomocí následujícího příkazu: ispadmin_update stable
 3. Provede se automatická aktualizace použitého Nagios hashe.
 4. Pokud se i přesto bude zobrazovat chybová hláška "The requested URL ... was not found on this server", bude potřeba Nagios hash aktualizovat ručně.
 5. Necháte si vypsat aktuální Nagios hash pomocí následujícího příkazu:
  more /etc/nagios3/apache2.conf |grep Alias
  např. ScriptAlias /cgi-bin/2825857159481299247580/usr/lib/cgi-bin/nagios3

 6. Zapíšete ho do konfiguračního souboru /data/support/ispadmin/config/config.php. Starý hash v položce NAGIOS_SECRET nahradíte novým.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika