Administrátoři

 


Je vhodné definovat několik administrátorských účtů s rozdílným oprávněním pro různou práci se systémem. Nejprve je potřeba definovat účet Master admin (zpravidla majitel firmy) a také Hlavní administrátor (zpravidla hlavní technici) a nakonec další administrátory. Pokud nezatrhnete žádné z administrátorských nastavení Master admin nebo Hlavní administrátor, můžete definovat oprávnění pro jednotlivé administrátory systému samostatně.

 

Jako příklad uvádíme toto nastavení:

 

Master admin

Všechna oprávnění při správě systému ISPadmin. Může provádět vše. Automaticky má práva na záložku Nastavení.

Hlavní administrátor

Omezený pohled, vidí technické věci, ale nevidí fakturaci. Většinou hlavní technici.

Technici  Zakázána fakturace, omezené funkce v Plánování, popřípadě Routery jen pro čtení.
Správce plánování Vše v Plánování povoleno, ale vše ostatní zakázáno, nebo jen pro čtení.
Účetní Povolena jen fakturace, omezení všech technických záložek a Plánování.

 

Nového administrátora můžete přidat kliknutím na + Přidat administrátora. Následný formulář vyplníte podle svých potřeb.

 

V této sekci vyplníte osobní údaje nového administrátora:

 

Uživatelské jméno

Uživatelské jméno pro přihlášení do systému

Heslo

Heslo pro přihlášení do systému
icon info2 Doporučujeme dodržovat zásady silných hesel.

Zobrazované jméno Toto jméno se bude zobrazovat v celém systému, proto zde zadejte nejlépe jméno a příjmení administrátora.
Email Email administrátora, který bude v systému použit jak pro příjem, tak i pro odesílaní emailů.
Telefon Telefon administrátora, který bude v systému použit pro odesílání SMS.
Master admin

Zde zvolíte, zdali je daný administrátor Master admin.
Master admin = nejvyšší správce systému, který má možnost veškerých úprav nastavení systému a vidí všechny záložky.

Hlavní administrátor

Zde zvolíte, zdali je daný administrátor Hlavní administrátor.
Hlavní administrátor = hlavní technický pracovník, který disponuje stejnými oprávněními jako Master admin, s tím rozdílem, že nemůže nahlížet do modulu Fakturace a NetFlow (kvůli ochraně citlivých osobních údajů).

Exporty do CSV Zde zvolíte, zdali má daný administrátor povolené exporty do CSV.

V této sekci můžete nastavit, jaká práva má daný administrátor ve Fakturaci. Ze seznamu si jednoduše vyberete, které úkony je / není oprávněn dělat. Lze si tak nastavit:

 

 • zdali může faktury pouze číst,
 • zdali je může i vystavovat, upravovat či stornovat,
 • zdali může pracovat s pokladnou, s bezhotovostními a hotovostními platbami.

 

Pokud jej označíte za Hlavního účetního, tak získá neomezená práva ve fakturaci.

V této sekci si vyberete fakturační skupiny, se kterými může daný administrátor pracovat. Master admin samozřejmě vidí vždy všechny fakturační skupiny bez ohledu na to, které z nich jsou zaškrtnuty.

V této sekci si zvolíte, zdali má administrátor oprávnění používat záložku Plánování. Pokud tuto možnost povolíte, můžete vybrat typ oprávnění:

 

 • Správce - Správce má povolena veškerá práva v Plánování.
 • Vedoucí - Vedoucí může spravovat vše v Plánování u sebe a u podřízených techniků.
 • Technik - Technik může spravovat pouze své úkoly s právy specifikovanými níže.

 

Zde si můžete vybrat, zdali má mít administrátor právo nahlížet do části Centrální sklad.

V této části lze upravit oprávnění administrátora používat záložky Statistiky a Ostatní. Dále můžete zvolit, zdali se mu mají zobrazovat klienti.

Zde si vyberete, jestli se má administrátorovi zobrazovat Dashboard.

V této sekci si můžete podrobně nastavit, co je a co není administrátorovi umožněno v Kartě klienta. Jedná se hlavně o to, které záložky z Karty klienta mu budou zobrazeny a které ne. Dále jde o možnosti editace, přidávání a mazání položek v jednotlivých záložkách. V části Fakturace jsou pak možnosti nastavení zdaleka nejširší. Administrátorovi můžete například povolit/zakázat vystavovat faktury, vracet přeplatky, přijímat platby v hotovosti atd.

Zde si určíte, které záložky v hlavním menu se mají danému administrátorovi zobrazovat a které ne. U některých z nich potom máte možnosti navíc (např. přidat / mazat / upravovat).

Uživ. jméno

Uživatelské jméno administrátora

Plné jméno Celé skutečné jméno administrátora
E-mail Kontaktní emailová adresa na administrátora
Poslední přihlášení Datum a čas, kdy se naposledy daný administrátor přihlásil
MasterAdmin

Prázdné pole - administrátor nepatří do kategorie Master admin

icon check ok - administrátor patří do kategorie Master admin

HlavníAdmin

Prázdné pole - administrátor nepatří do kategorie Hlavní administrátor

icon check ok - administrátor patří do kategorie Hlavní administrátor

 

Omezení přihlášení administrátora z určitých IP adres.

Pomocí zabezpečení účtu je možné omezit administrátorům pracujícím se systémem přihlášení pouze z určitých zadaných IP adres. Například jim můžete povolit přihlášení pouze z firemní kanceláře, aby se do systému nehlásili z domu či jiných míst. Po kliknutí na Přidat IP adresu můžete přidávat IP adresy nebo celé podsítě (např. 192.168.1.0/24), ze kterých je možné se pod tímto administrátorským účtem do systému přihlásit. Pokud pouze přidáte povolené IP adresy a neaktivujete zabezpečení tlačítkem Aktivovat, omezení přihlášení pouze ze zadaných IP nebude funkční. Pokud zabezpečení aktivujete, tak z nepovolených IP adres nebude možné se na daný účet přihlásit a přihlášení bude odmítnuto stejně jako v případě zadání chybného hesla. Neúspěšná přihlášení z nepovolených IP adres se ukládají v historii událostí v Statistiky Historie Historie v části Systém / Přihlášení / Administrátorské rozhraní. Tlačítkem Deaktivovat je možno omezení přihlášení jen z určitých IP vypnout. Toto nastavení může provádět pouze Master admin.

icon edit Editace stávajícího administrátora - možnosti nastavení jsou stejné jako při přidávání nového administrátora (stejný formulář).
icon delete btsp Smazání stávajícího administrátora

 

Historii přihlášení jednotlivých administrátorů je možné monitorovat v Statistiky Historie Historie v části Systém / Přihlášení / Administrátorské rozhraní. Dále jsou také zaznamenávány prováděné akce se zákazníky v jejich Kartě klienta v sekci Historie. Tímto máte přehled o tom, kdo a kdy upravil detaily kteréhokoliv klienta nebo jeho služby.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika