Dealeři

 

Toto menu je spjaté s doplňkovým modulem Dealer.

Na této stránce máte přehled dealerů, kteří jsou již v systému. U každého z nich máte uvedeno uživatelské jméno, příjmení, jméno a emailovou adresu. Máte zde také možnost nové dealery přidávat, editovat, mazat, nechat si zobrazovat o nich a jejich výkonech podrobnější informace, vkládat jim provize do kreditu a vkládat platby určené pro ně. 

 

icon add Přidat dealera
 • Vytvoření nového dealerského účtu v systému. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí obrazovka pro zadání informací o novém dealerovi. V první části zadáte jeho přihlašovací, osobní a kontaktní údaje a doplníte výši jeho provize. V druhé části zadáte jeho fakturační údaje. V třetí části pak můžete uvést nějakou poznámku. Po vyplnění toho formuláře jej uložíte kliknutím na Vytvořit.
icon money Platby dealerům
 • Zobrazení všech plateb dealerům - dostupné informace: Dealer, Datum, Platba
 • Vkládání plateb dealerům kliknutím na icon money Vložit platbu. Vyplníte položky Dealer, Částka a VS a kliknete na Vložit platbu.
icon lupa Informace o dealerech
 • Zobrazení souhrnných informací o dealerech a o fakturách jim zaplacených:
  • Informace o dealerech: počet získaných služeb, počet vydělaných peněz, počet vyplacených peněz, poslat
  • Informace o fakturách: jméno, datum, splatnost, VS, částka, status platby + možnost zobrazení faktury kliknutím na icon lupa + možnost vložení platby kliknutím na icon money (Vyplníte položky: Dealer, Částka a VS a kliknete na Vložit platbu.).
icon edit Upravit účet
 • Úprava nastavení dealerského účtu. Úprava probíhá obdobně jako přidání nového účtu.
icon lupa Zobrazit statistiku
 • Zobrazení osobních údajů konkrétního dealera, statistiky a také vystavených faktur
 • Kliknutím na za jaké položky? zobrazíte přehled získaných klientů a služeb
 • Kliknutím na icon money můžete fakturu uhradit v ISPadmin, tzn. přidat k ní platbu
icon money Kredit dealera
 • Zobrazení celkového kreditu daného dealera
 • Zobrazení přehledu položek započtených do kreditu daného dealera - dostupné informace: Datum, Kredit (částka), Typ (popisek)
 • Manuální úprava kreditu dealera kliknutím na icon add Ruční úprava kreditu - vyplníte položky Částka, Popis a Bude fakturováno (komu) a kliknete na OK.
icon delete btsp Odstranit účet
 • Odstranění dealerského účtu

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika