Servisní MAC

 

Nastavení servisní MAC adresy slouží k povolení přístupu techniků do sítě providera. Definovaná MAC adresa se propíše do wireless access listu u všech routerů MikroTik. Technik se do sítě připojí se svým servisním notebookem a jeho MAC adresa se povolí na firewallu. Nastaví IP adresu (kterou samozřejmě musí znát) a díky tomu se může připojit do sítě providera. Pokud IP adresu nezná, tak je alespoň schopen se připojit na router MikroTik přes WinBox a případně provést potřebná nastavení pro připojení. Po připojení zařízení (notebooku) se servisní MAC adresou se zjistí jeho IP adresa a ta se přídá do address listu, aby bylo možné tuto IP povolit na firewallu.

 

Novou servisní MAC adresu přidáte kliknutím na . Vyplňte MAC adresu, její popisek a zmáčkněte Uložit.

 

icon edit Editace již existující servisní MAC adresy
icon delete btsp Vymazání již existující servisní MAC adresy

 

alert icon Pozor: Pro správnou funkčnost musí být u routeru v systému ISPadmin zapnut Firewall, Wireless MAC filter a musí být funkční API.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika