Technici

 

Na této stránce můžete přidávat, editovat a mazat techniky. Máte zde také dostupný přehled všech stávajících techniků. V přehledu jsou tyto informace: jméno, přihlašovací jméno, email, telefon a adresa.

icon info2 Technici zde vložení mají přístup do Rozhraní pro techniky.

Nového technika přidáte do systému kliknutím na . V části Osobní údaje vyplníte jeho jméno, adresu, přihlašovací a kontaktní údaje. V části Primární lokality mu stanovíte, o které lokality se má starat. Každý technik jich může mít přiděleno více. V části Sekundární lokality mu pak můžete určit ještě další lokality, o které se musí v případě potřeby postarat (např. když technik, který se normálně o tyto lokality stará, z nějakého důvodu nemůže). Toto rozdělení techniků dle lokalit se následně používá pro plánování úkolů. Lokality zobrazované při přidávání technika je možné upravovat v Nastavení Číselníky Lokality. V části Práva můžete stanovit, jestli má daný technik oprávnění pracovat s úkoly, klientskými daty a pokladnou. Nastavení uložíte klknutím na Uložit.

 

icon edit Editovat technika
icon delete btsp Odstranit technika

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika