Changelog 4.15 beta1

 • Nyní je možné v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.
 • Nově byly do systému implementovány výpovědi ke klientským službám. K tomu se vztahují dva nové číselníky Důvody a Způsoby dodání, které se nastavují v Nastavení Číselníky Výpovědi.
 • Při ukládání aktivní služby internet je možné nyní ukládat výpovědní lhůtu v měsících. Při vytváření výpovědi se tato lhůta automaticky přednastaví.
 • Výpověď je poté možno vytvořit v Kartě klienta / Výpovědi.
 • V Klienti Internet je možné si vyfiltrovat klienty s aktivní výpovědí filtrem Podrobnosti / Aktivní výpověď. Aktivní výpovědí se rozumí, že klientovi aktuálně běží výpovědní lhůta.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika