Modem template

 

Na této stránce můžete vytvářet vlastní šablony konfiguračních souborů pro modemy podporující standard DOCSIS.

 

Novou šablonu vložíte do systému kliknutím na . Zadáte její název a samotný kód. V každé šabloně je možné použít proměnné, které se při vytváření konfiguračního souboru pro modem nahradí reálnými parametry zadanými v Kartě klienta. Proměnné jsou následující:

 

DOWNLOAD Nastavená rychlost klienta u služby Internet - DOWNLOAD
UPLOAD Nastavená rychlost klienta u služby Internet - UPLOAD
DS_FREQ - Downstream Frequency Tuto proměnnou využijete, pokud používáte více headendů, kde každý má jinou DS frekvenci, kterou je potřeba propsat do konfiguračního modemu (z důvodu, aby se modem nastavil na frekvenci konkrétního headendu). Tato DS frekvence se vyčítá automaticky z headendu a do konfiguračního souboru se propíše automaticky podle toho, na který headend je klient přiřazen (v Kartě klienta) - např: 130000000.
UPSTREAM_ID Pokud používáte více zpětných kanálů (US), tak při použití této proměnné v konfiguračním souboru se zde propíše ID upstreamu. Toto ID upstreamu se propíše automaticky podle nastaveného parametru Upstream Channel ID v příslušném pop-up menu u služby Internet v Kartě klienta.
USER_IPS Pokud se používá omezení povolených IP adres, které modem "propustí", tak se do konfiguračního souboru propíší všechny IP adresy, které má klient uvedeny u všech svých služeb (např. VoIP telefony). Pokud si klient na svém zařízení (počítač, router) nastaví jinou IP adresu než povolenou, tak zařízení nebude fungovat. Podmínkou správného fungování tohoto mechanismu je nastavení proměnné cable_ip_filter v Nastavení Syst. nastavení Obecnéna hodnotu 1.

 

Přehled šablon

V přehledu šablon jsou k dispozici následující informace a možnosti:

 

Název šablony Název dané šablony
Počet Počet služeb, které využívají danou šablonu
Výchozí Šablona nastavená jako výchozí (icon check ok) se použije u všech modemů, které nemají nastavenu konkrétní individuální šablonu.
  U každé šablony je možné kliknutím na tuto ikonu provést vygenerování konfiguračního souboru s testovacími parametry. Tímto je možné ověřit, zda jsou parametry konfiguračního souboru nastaveny správně. Po otestování se zobrazí textová verze výsledného souboru a provede se vygenerování jeho binární verze, kterou je možné následně stáhnout. Pokud dojde k chybě při kompilování binárního souboru, tak se zde zobrazí chybová hláška.
icon edit Upravit danou šablonu
icon delete btsp

Odstranit danou šablonu

icon info2 V přehledu jsou ale i dvě systémové šablony (docsis_1.0_template a docsis_2.0_template), které není možné odstranit. Je možné je pouze upravit. První z nich je pro headendy podporující pouze DOCSIS 1.0 a 1.1, druhá pro headendy podporující DOCSIS 2.0.

 

V Kartě klienta je možné při přidávání/upravování služby Internet (CMTS) nastavit šablonu, která se použije pro konfigurační soubor modemu. Tu si vyberete z rozbalovacím menu Šablona modemu. Pokud žádnou sami nevyberete, tak se použije defaultní šablona, kterou jste si nastavili na této stránce (Nastavení Syst. nastavení CATV Modem templ.).

 

Konfigurační soubory je možné vygenerovat hromadně příkazem /usr/local/script/ispadmin/update_conf.pl gendocsis. Tímto se vygenerují všechny konfigurační soubory pro modemy a pro VoIP přípojky.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika