Zabezpečení

Zde je možné nastavit jednoduchý firewall na úrovni iptables přímo z prostředí webového rozhraní aplikace. Toto nastavení může z bezpečnostních důvodů provádět pouze administrátor s oprávněním Master admin.

 

Můžete přidat jednotlivé IP adresy nebo i celé rozsahy sítě (např. 192.168.123.0/24).
U každé IP adresy je pak možné individuálně aktivovat nebo zakázat služby HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, POP3, IMAP, FTP, MySQL, Syslog a PING.
Kliknutím na icon check ko/icon check ok změníte stav na aktivní / neaktivní.

Na posledním řádku - Globálně - je možné nastavit výchozí nastavení pro jednotlivé služby. Například je možné globálně zakázat SSH a povolit jej pouze z definovaných IP adres.

 

Dále je také možné povolit nebo omezit i jiný port než předdefinovaný. Můžete tedy v nastavení firewallu přidat až 5 vlastních pravidel, které je možné následně povolit nebo zakázat. Tato možnost se hodí zejména v případě, že například máte ssh na jiném než standardním portu a chcete jej chránit firewallem. 

Pokud chcete konkrétní ručně přidané pravidlo (sloupec ve firewallu) editovat, stačí kliknout na záhlaví na konkrétní sloupec a pravidlo změnit.

Pravidlo můžete odstranit tak, že v editaci pravidla zapíšete do položky číslo portu hodnotu "0".

 

Aktivovat

Kliknutím na toto tlačítko se během 5 minut provede nastavení aktuální verze firewallu. Dokud není uložena změna tímto tlačítkem, tak se změny FW neprovedou a je tedy možné vše v klidu nastavit.

Pokud firewall neobsahuje žádné záznamy pro IP adresy, tak se neaktivuje. Tato možnost slouží především k tomu, aby bylo možné FW (automaticky nastavovaný systémem) vypnout a případně si nastavit individuální FW na úrovni operačního systému.

Pravidla tedy definujete dle vlastních požadavků. Minimálně by však měly zůstat povoleny tyto tři veřejné IP adresy pro potřeby technické podpory:

  • 95.173.194.62 (Naše kancelář)
  • 95.173.193.40 (VPN server)
  • 95.173.193.60 (Hlavní server)

 

icon info2 Přehledně o zabezpečení zde.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika