VPN server

Nastavení Systémové nastavení VPN server

 

Zde je možné nastavit VPN server, na který je možné se připojit ze vzdálených lokalit a tímto propojit dislokovanou síť se systémem ISPadmin. Po správném nastavení se vytvoří přístupové údaje pro navázání zabezpečeného VPN PPTP tunelu, kde je použito šifrování MPPE128. Při připojení je možné použít PPTP clienta na routeru mikrotik nebo jiném OS.

 

Je nutné vyplnit název "připojení", jméno a heslo při připojení, dále IP adresa, která se nastaví automaticky a není potřeba ji ve většině případů měnit. Tuto IP adresu dostane vzdálená strana VPN tunelu po připojení. Jako poslední položku je možné nastavit povolenou IP pro připojení. Jedná se o IP adresu, ze které je možné navázat spojení na VPN server. Standardně je zde nastavena "*", což znamená, že je možné se na VPN server připojit ze všech IP adres. Pokud je zde nastavena konkrétní IP adresa, tak je možné se připojit a navázat VPN tunel pouze z této definované IP adresy.

 

Routované sítě

Po nastavení VPN tunelu je možné nastavit routované sítě, které jsou ve vzdálené lokalitě. Například pro případ, že máme vzdálenou síť, kde je použit IP rozsah 10.3.0.0/16 pro routery a koncová zařízení, tak tento IP rozsah přidáme k VPN tunelu a veškerý provoz z ISPadmin na tento rozsah IP adres bude směrován do tohoto VPN tunelu a tím bude zajištěna komunikace například s routery Mikrotik v dislokované síti.

Pak už jen zbývá nastavit Vašeho MikroTika (resp. jiné zařízení) jako PPTP client, zvolit IP adresu, jméno, heslo a mschap v2.


Po změně nebo nastavení parametrů bude změna aktivována během 1 minuty. Při změně parametru VPN tunelu, který je aktivní (navázané spojení), je potřeba pro změnu (např. routované sítě) tunel odpojit a znovu připojit.

V přehledové tabulce je u každého VPN tunelu zobrazeno jestli je online (navázané spojení) nebo offline.

alert icon Pokud nastavíte VPN tunel z ISPadmina, budou všechny RUČNĚ nastavené VPN (v konfiguračním souboru) ZRUŠENY !!!

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika