Info page

 

Informační stránky slouží pro upozornění klienta na pozastavení jeho služby Internet. Pozastavený klient tedy místo prohlížení Internetu vidí pouze nadefinovanou informační stránku s oznámením, které si sami určíte (např. informace o důvodu pozastavení či informace o tom, kam se má obrátit pro vyřešení problému). Tyto informační stránky se tedy zobrazují pouze klientům, které pozastavíte ručně nebo těm, které pozastavil systém automaticky (např. z důvodu neuhrazení faktury). Návod popisující možnosti a nastavení funkce pozastavování služby naleznete zde.

 

Každý důvod pozastavení má vlastní informační stránku, kterou si vytvoříte v Nastavení Info page Profily. Tyto stránky se pozastaveným klientům zobrazují podle důvodu pozastavení, který jste vybrali v nastavení Aktivní služby v Kartě klienta.

 

Pro správnou funkci pozastavení služeb je nutné provést toto základní nastavení:

 

 

Přehled a historie pozastavení:

 

  • Klienti Internet + filtr Podrobnosti - Pozastavení klienti: přehled pozastavených klientů
  • Statistiky Historie Historie: Klienti / Karta klienta / Služby / Internet /   / položka Automatické pozastavení: historie automatického pozastavování modulem Fakturace

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika