Informační zprávy

 

Klientovi je možné při přístupu na Internet zobrazit informační zprávu. Pokud klient otevře prohlížeč a pokusí se přistoupit na Internet přes port 80, tak v případě aktivní informační zprávy se mu zobrazí dané oznámení a pod ním tlačítko OK. Po kliknutí na toto tlačítko (potvrzení, že zprávu přečetl) se klient normálně připojí na Internet. Při dalším přístupu na Internet (například druhý den) se již tato informační stránka klientovi nezobrazí. Tento systém je vhodný např. pro upozornění klientů na plánovaný výpadek.


Novou zprávu přidáte kliknutím na . Zde si pomocí různých filtrů můžete nastavit, kterým klientům se má zpráva zobrazit. Nabízené filtry:

 

 • Router
 • Stav klientů
 • Skupina klientů
 • Tarif internet
 • Podrobnosti klienta
 • Lokalita routeru
 • Bilance klienta
 • Bilance klienta po splatnosti
 • Fakturační skupina


U každé zprávy si vyplníte text, který se má klientovi zobrazit. Jsou zde dvě pole:

 

 • Zpráva pro identifikovaného klienta - Tato zpráva se zobrazí klientům, kteří jsou identifikováni podle IP adresy. Je v ní možné používat systémové proměnné (např. jméno), které se nahradí údaji z Karty klienta. Seznam těchto proměnných si zobrazíte kliknutím na icon lupa dis Seznam systémových proměnných.
 • Zpráva pro neidentifikovaného klienta - Tato zpráva se zobrazí klientům, kteří nejsou identifikováni podle IP adresy (např. klienti za NATem).

 

Zprávu vložíte do systému kliknutím na Uložit.

 

V přehledu, který obsahuje kromě názvů i detaily o nastavených filtrech, můžete informační zprávu upravit kliknutím na icon edit a odstranit kliknutím na icon check ko grey.

 

alert icon V jeden okamžik může být aktivní pouze jedna informační stránka. Tu, kterou chcete, aby byla aktivní, si zvolíte v sloupci Aktivní v přehledu.


Pokud máte již informační stránku nadefinovánu a označenu jako aktivní, můžete si prohlédnout, jak se zobrazí klientovi. Stačí zadat adresu ISPadmin serveru s portem 11500 (např. ispadmin.vase_firma.cz:11500).

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika