Skupiny routerů

Skupiny můžete definovat libovolně dle vlastního uvážení. Např. dle rozdělení sítě Páteřní spoje, Hlavní routery, Bridge, Gateways, City border, AP, Klientské routery apod. nebo dle typu routeru RB433, RB433AH, RB600, RB1000, Linux, CISCO.
Podle tohoto členění je také později možné filtrovat záznamy a klienty. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách celého systému.

 

Zvolte Název skupiny, uložte a poté v přehledu skupin klikněte na icon check ko/icon check ok pro nastavení/zrušení volby:

  • Zobrazovat při přidávání služby - je vhodné označit pouze, jedná-li se o přístupové body vztahující se k poskytovaným službám (AP). Například vnitřní a páteřní spoje by takto označeny být neměly.

 

Pořadí zobrazení lze měnit kliknutím na .

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika