Klienti

V tomto menu lze nastavovat následující položky:

 

Označuje typ připojení klienta, např. WiFi 5GHz, RADIUS apod. Typ klienta se nastavuje v NastaveníČíselníkyKlientiTypy služeb

 Vyberte libovolný název a v políčku Statistiky vyberte jednu z následujících možností:

 • Kabel - připojení prostřednictvím kabelového modemu (CMTS)
 • WiFi - připojení prostřednictvím bezdrátového připojení ve volných pásmech 2,4, 5 a 10 GHz
 • FTTB - připojení prostřednictvím optické sítě FTTB - kombinace optické sítě a sítě LAN (např. Ethernet)
 • FTTH - připojení prostřednictvím optické sítě FTTH - optická přípojka až k účastníkovi
 • ---- - zvolený typ připojení nebude zahrnut do statistik

Statistiky klientů podle připojení se nacházejí v Statistiky Stat.klientů Podle připojení.

icon info2 Typ služby WiFi je systémový a nelze jej mazat.

 

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Při přidávání skupiny můžete vybrat barvu, která se zobrazuje v přehledu klientů.

icon info2 Vymazat lze pouze skupinu, která neobsahuje klienty (sloupec Počet klientů).

 

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Vložte Stav (popis) a případně barvu, která se zobrazuje v přehledu klientů.

  Zasílat report: systém na zvolený email zašle přehled klientů s tímto stavem, pokud je u klienta vložen po Vámi zvolený počet dnů a více (pole Zasílat report). Systém jednou denně provede kontrolu, zda existují klienti, kteří splňují tuto podmínku. Klienti, kteří už byli jednou zahrnuti v reportu v rámci jednoho stavu, se další den posílat nebudou. Tato funkce je vhodná například k hlídání nových instalací, kdy se před instalací přidělí stav "Instalace" a pokud není změněn stav například na "Instalováno", tak se odešle report a je možné se instalací zabývat (proč technik instalaci neprovedl v termínu).

icon info2 Vymazat lze pouze stav, který není vložen u klientů.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika