Kontakty

 

Zvolte Název skupiny, vyberte Typ notifikace (Email, SMS, Push a Dashboard - více o typech notifikací zde.) a případně vyberte Šablonu (Nastavení Číselníky Nagios Šablony). Dále označte - zaškrtněte - hodinové intervaly a dny, ve které se notifikace odešle. Můžete využít voleb Označit vše/Zrušit vše.

Příklady využití notifikačních skupin:

  • První skupina se bude jmenovat Hlavní administrátoři a bude mít na starost servery (MAIL, DNS, ISPadmin), páteřní routery nebo VIP zákazníky. Druhá skupina Technici se pak může starat o zbylé řadové routery a přístupové body.
  • Vhodné může být také řešení, kdy vytvoříte několik notifikačních skupin dle spádových oblastí a upozornění na výpadky se budou posílat pouze těm technikům, kteří jsou uvedeni jako kontakty v této spádové skupině (např. podle měst či lokalit tak, aby se dojezdová doma zkrátila na minimum).

Kliknutím na slovní spojení ve sloupci Kontakty se otevře nový panel pro zadání kontaktů. Vyplňte příslušná pole podle typu notifikace.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika