Changelog 4.14 beta4

 • Při párování plateb v Fakturace Úhrady Úhrady byl přidán grafický přehled plateb za daný rok.
 • V Fakturace Banka FIO se namísto čísla účtu dodavatele zobrazuje popis uvedený v Fakturace Nastavení Banka FIO. Při zvoleném účtu se nyní zobrazeje informace o posledním stažení výpisu.
 • Nový typ složenky TKSZ (podmíněno lokalizací Maďarsko).

FAKTURACE - NOVÁ FUNKČNOST PRAVIDLA "ČÍSLO ÚČTU"

 • Číslo bankovního účtu klienta musí být shodné s číslem bankovního učtu u platby.
 • Systém automaticky při každé platbě ukládá čísla účtů k jednotlivým klientům. Tyto informace jsou uloženy ve speciální tabulce, do které systém vždy při nové platbě nahlíží a snaží se zde dané číslo účtu nalézt a platbu dle tohoto čísla účtu spárovat (hledání a následné párování probíhá pouze v případě, že je vytvořeno pravidlo, které páruje na základě shody čísla účtu).
 • Pokud by systém našel stejné číslo účtu u více klientů nebo nenalezl žádné, tak bude toto pravidlo ignorováno a systém přejde na další pravidlo v seznamu.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika