CATV přípojky

 

Pokud je CATV modul aktivní, tato stránka slouží jako evidence klientských CATV zásuvek, které jednoznačně identifikují fyzický kabel, který vede do bytu klienta.

 

Novou budovu (včetně rozmístění rozvaděčů a počtu fyzických kabelů v každém rozvaděči) můžete vložit do systému kliknutím na . Při jejím přidávání vyplníte základní údaje, jako je název budovy, adresa a počet podlaží. Připojit můžete také poznámku. Pod těmito údaji je pak umístěno schéma budovy a kolem tohoto obrázku je celkem 8 polí, do kterých můžete vyplnit čísla rozvaděčů. Tímto jsou zaevidována čísla rozvaděčů a to, ve které části budovy jsou umístěny.

 

V přehledu si můžete nechat vyhledat jen ty položky, které vyhovují Vámi zadaným kritériím. Vyhledávat můžete dle názvu budovy, města, ulice, čísla popisného a počtu podlaží. Požadovaný parametr zadáte do příslušného políčka a kliknete na Hledej. Pro návrat do původního stavu kliknete na Výchozí.

 

Kromě přidávání nových budov a vyhledávání máte následující možnosti:

 

Catv pripojky zobrazeni

Zobrazit přípojky v dané budově. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí detailní rozložení jednotlivých rozvaděčů včetně všech zásuvek v budově. Pokud je číslo zásuvky přidělené klientovi, tak se vedle čísla zásuvky objeví jméno klienta. Najetím myši na jméno klienta se zobrazí historie využití zásuvky. U každého rozvaděče jsou automaticky připravena pole pro zadání čísla zásuvky pro každý fyzický kabel (počet polí = počet podlaží). V praxi vede většinou jeden kabel do každého podlaží, takže v jednom rozvaděči nemůže být více kabelů než podlaží. 

Edit budovu

Editovat danou budovu. Možnosti nastavení jsou obdobné jako při přidávání nové budovy.

icon img

Přidat do fotogalerie fotografie dané budovy. Po kliknutí na tuto ikonu použijte tlačítko a vyberte požadovaný soubor/požadované soubory, které chcete nahrát do systému. Pokud chcete, můžete si nastavit, aby systém změnil rozlišení vkládané fotografie na Vámi požadovanou hodnotu, kterou si vyberete z rozbalovacího menu. Fotogalerii si navíc můžete rozdělit do složek (musíte vyplnit pole Název složky). Proces vkládání dokončíte kliknutím na Uložit.

icon delete btsp

Odstranit danou budovu

 

icon info2 V Kartě klienta je při přidávání nebo editaci klienta přítomna položka CATV přípojka. V ní můžete danému klientovi přiřadit číslo zásuvky. Výběr probíhá tak, že vyberete město, ulici, číslo popisné a rozvaděč a systém Vám nabídne čísla zásuvek, která jsou definována v číselníku u konkrétní budovy.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika