Plánování

 

V této sekci si můžete nastavit svátky a typy úkolů, které se budou používat v modulu Plánování

 

 

Na této stránce máte uveden seznam státem uznávaných svátků a dnů pracovního klidu. Tato data jsou převážně využívána pro účely modulu Plánování, kde se svátky zobrazují v kalendáři, což Vám umožňuje se vyvarovat plánování prací na dny volna a popřípadě i na předchozí den. Zákazníci jiných lokalizací si musí záznamy o státních svátcích upravit podle vlastní země. Nové svátky můžete přidávat kliknutím na  . Zadáte datum a popisek a kliknete na Uložit. Veškeré ručně přidané svátky můžete icon edit editovat či icon check ko grey mazat.

 

 

Na této stránce je možné si přednastavit různé typy úkolů pro následné využití v modulu Plánování. V seznamu všech přidaných typů úkolů můžete jednotlivé položky icon edit editovat či icon delete btsp mazat. Můžete také specifikovat, které z nich mají být výchozí (icon check ok) a které ne (icon check ko). Nový typ úkolu přidáte kliknutím na . Při přidávání nebo editaci typu úkolu je možné si nastavit jeho název, sazbu za jeho provedení a barvu, kterou bude podbarven. Dále je možné specifikovat povinné dokumenty (smlouva, fotografie).

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika