Mobil

 

V této sekci můžete přidávat čísla (rozsahy čísel) a SIM karty přidělené virtuálním mobilním operátorem.

 


V této záložce je možné si do číselníků přidávat jednotlivá mobilní čísla () nebo rozsahy čísel (), které Vám byly přiděleny virtuálním operátorem. Čísla zde zadaná jsou pak k dispozici při přiřazování mobilních čísel klientům v Karta klienta / Aktivní služby / Mobil.

 

V seznamu můžete vyhledávat. Do prázdného políčka zadáte číslo a kliknete na Hledej. Pro návrat do původního seznamu kliknete na Výchozí.

 

Telefonní čísla můžete editovat kliknutím na icon edit a mazat kliknutím na icon delete btsp.

 

Ve sloupci Vydáno se v případě, že již bylo konkrétní číslo přiřazeno klientovi v aktivní službě Mobil, ukáže icon check ok. Pokud ještě číslo přiřazeno nebylo, ukáže se icon check ko.

 

 

V této záložce je možné přidávat jednotlivé virtuálním operátorem přidělené SIM karty, které obsahují IMSI a ICCID (). Také je možné provést import těchto dat ze souboru CSV (). CSV by mělo mít tento formát: ICCID; IMSI; PRESENCE; HLR_ACTIVE; BRAND; PARTNER_ID; HID; MSISDN. SIM karty zde zadané jsou pak k dispozici při přiřazování SIM karet klientům v Karta klienta / Aktivní služby / Mobil.

 

V seznamu můžete vyhledávat, a to buď podle IMSI, nebo podle ICCID. Zadáte jeden z těchto parametrů do příslušného pole a kliknete na Hledej. Pro návrat do původního seznamu kliknete na Výchozí.

 

SIM můžete editovat kliknutím na icon edit a smazat kliknutím na icon check ko grey.

 

Ve sloupci Vydáno se v případě, že již byla konkrétní SIM přiřazena klientovi v aktivní službě Mobil, ukáže icon check ok. Pokud ještě SIM přiřazena nebyla, ukáže se icon check ko.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika