Smlouvy

Vzory smluv si vytvoříte v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory kliknutím na .

Vzor je vlastně Vaše normální smlouva ve formátu RTF, DOC nebo DOCX uložená na Vašem PC (např. v MS Word, Libre Office, Open Office apod.). Vytvořte si ji tak, jak byste chtěli, aby vypadala, tzn. včetně obrázků, loga a razítka (pozor - obrázky, nesmějí být zbytečně veliké, tím naroste celková velikost souboru a tedy i výsledné smlouvy).

Do této smlouvy si místo konkrétních údajů klienta nebo služby dáte systémové proměnné, které budou poté těmito údaji nahrazeny. Takto vytvořenou smlouvu si uložíte do systému jako "vlastní vzor". Po uložení se automaticky převede i do PDF, pokud máte v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID pdf_automatic_convert = 1.

Dále je možné si smlouvy rozdělit dle typu - např. smlouva internet či smlouva IPTV. Typy smluv si můžete nastavit v Nastavení Smlouvy Typy. Následně se podle nich dá filtrovat v Kartě klienta.

 

Jestliže máte vzor uložen v systému, stačí v Kartě klienta kliknout na Smlouvy / Nová smlouva a vybrat vzor, ze kterého chcete smlouvu vytvořit. Máte-li ve vzoru systémové proměnné vázané na nějakou aktivní službu (např. $IP$ nebo $C_SMLOUVY$), je nutné vybrat ve formuláři aktivní službu, ze které se mají vzít data pro tuto smlouvu. Z tohoto vyplývá, že na jednu smlouvu v systému ISPadmin takto propíšete informace maximálně jedné aktivné služby.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika