Šablony mailů

 

Na této stránce si můžete vytvořit šablony (vzory) odesílaných emailů. Ve spojení se systémovými proměnnými tvoří snadný, rychlý a levný způsob, jak obeslat Vaše klienty. Každému klientovi je možné individuálně zaslat email z jeho Karty klienta nebo použít hromadného odesílaní emailů v Ostatní Hromadné E-mail.

 

Novou šablonu emailů vytvoříte kliknutím na . Vyplníte název šablony, předmět emailu a samotný text. Následně kliknete na Uložit. V přehledu můžete jednotlivé šablony icon edit editovat a icon delete btsp mazat. Dále můžete nastavit - kliknutím na icon check ok nebo icon check ko, která šablona bude výchozí pro:

 • odesílání emailů s fakturami (sloupec Výchozí),
 • odesílání emailů o končící smlouvě (sloupec Končící smlouva),
 • odesílání emailů při zapomenutém heslu do Klientském portálu (sloupec Zapomenuté heslo do KR),
 • odesílání emailů s novou poptávkou (sloupec Nová poptávka) a
 • odeslání informace o výpovědi (sloupec Výpovědi).

 

Příklady použití šablon emailů: informování klienta o slevách, žádost o zaslání nových adresních údajů, upozornění na plánovaný výpadek apod.

 

icon info2 Při vytváření šablon můžete využít systémových proměnných. Jejich seznam zobrazíte kliknutím na icon lupa disSeznam systémových proměnných.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika