Šablony SMS

 

Na této stránce si můžete vytvořit šablony (vzory) odesílaných SMS zpráv. Ve spojení se systémovými proměnnými tvoří snadný (oproti emailům však nákladnější) způsob, jak obeslat Vaše klienty. Výhodou je okamžité informování zákazníka a také nezávislost na internetovém připojení. Každému klientovi je možné individuálně zaslat SMS zprávu z jeho Karty klienta nebo použít hromadného odesílaní SMS zpráv v Ostatní Hromadné SMS.

 

Novou šablonu si vytvoříte kliknutím na . Vyplníte název šablony a text samotné zprávy a proces dokončíte kliknutím na Uložit. V přehledu můžete šablony icon edit editovat a icon delete btsp mazat. Právě jednu z nich si musíte zvolít jako výchozí pro systém (icon check ok).

 

Příklady použití SMS šablon: informování klienta o slevách, žádost o zaslání nových adresních údajů, upozornění na plánovaný výpadek apod.

 

icon info2 V této záložce můžete využít systémových proměnných - jejich seznam si lze zobrazit kliknutím na  icon lupa dis Seznam systémových proměnných.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika