SNMP OID

Zde se nastavují SNMP šablony, které se poté přiřazují k zařízením.

 

 

Název

Jméno používané šablony(template).

verze SNMP Používaná verze SNMP (SNMP v1 nebo SNMP v2c, tj. číselná hodnota 1 nebo 2).
Pokud se vyčítané informace při otestování spojení na router vyčítají správně, ale graf se nekreslí, nastavte v šabloně SNMP v1. Defaultně se používa pro otestování protokol v1.
Velikost grafu

Velikost grafu v obrazových bodech (pixelech). Defaultní hodnota je 520x140 px.

Minimální/Maximální hodnota grafu

Pokud je zde uvedena u obou položek hodnota 0, tak se osa Y výsledného grafu automaticky přizpůsobí naměřeným hodnotám. Tudíž pokud například měříme zatížení CPU, které se pohybuje kolem 50%, tak bude minimální hodnota například 40% a maximální hodnota grafu 60%. Nadefinováním hodnot v template je možné nastavit minimální hodnou na 0% a maximální hodnotu na 100%, což je ve výsledném grafu přehlednější.

OID

SNMP OID měřené hodnoty. Podrobné nastavení každé měřené hodnoty grafu. V jednom template je možné zadat až 32 měřených hodnot (například 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 pro přenos na interface na switchi). Měřené hodnoty je nutné získat z MIB (Management Information Base) tabulek příslušného zařízení. SNMP OID je nutné zadávat v číselném nezkráceném tvaru.

Popis

Popis měřené hodnoty (například Zatížení CPU, Teplota ...). Tento popis měřené hodnoty se zobrazí v grafu.

Graf

Pokud je zaškrtnuto, tak se kreslí graf z naměřených hodnot. Pokud ne, tak se graf nekreslí, ale hodnota se stále ze zařízení vyčítá a je možné ji později opět zobrazit.

Skupina

Jednotlivé hodnoty je možné zobrazovat ve skupinách. Skupina znamená soubor hodnot, které se zobrazí v jednom grafu. Pokud nastavíme například tři hodnoty do skupiny 1 a další dvě hodnoty do skupiny 2, tak se u zařízení při zobrazení grafu zobrazí dva grafy. V prvním grafu budou tři hodnoty a ve druhém grafu budou zobrazeny hodnoty dvě.

Operátor

Načtené hodnoty je možné při zobrazení přepočítat na správné jednotky. Například při zobrazení informace o napětí na baterii systém místo hodnoty 12,45 vrátí hodnotu 1245. Tuto hodnotu je tedy nutné pro správný výstup do grafu přepočítat (v našem případě dělit hodnotou 100).
Z pop-up menu je možné vybrat operátor "*", "/", "+" a "-".

Hodnota

Hodnota, kterou se přepočítává naměřená hodnota ze zařízení (ve spojení s operátorem).

Jednotka

Jednotka zobrazená u hodnoty grafu ( kbps, A, V, % ..... ).

Počet desetinných míst

Počet desetinných míst, které se zobrazují u hodnoty ( 0-3 ).

Absolutní hodnota

Pokud jsou načítána data, např. informace o teplotě, napětí, tak se ze zařízení načítají absolutní hodnoty (například 12,45 V, 12,58 V .... ). To znamená, že hodnoty nejsou přírůstkové a jedná se tedy o absolutní hodnoty. V tomto případě je potřeba tento checkbox označit. V případě že však zobrazujeme například grafy přenesených dat, kde nám zařízení vrací "přírůstkové" hodnoty (counter), tak pro správné zobrazení je nutné vždy získat rozdíl mezi aktuální naměřenou hodnotou a předchozí naměřenou hodnotou a tento výsledný rozdíl dát zobrazit do grafu. V tomto případě checkbox necháme neoznačen.

Barva

Z nabízeného číselníku barev je možné vybrat aktuální barvu, kterou se bude výsledná hodnota kreslit do grafu.

Typ grafu

Zde je možné z číselníku vybrat typ grafu, který je buď  typu LINE (tloušťka 1-3) a nebo typu AREA. Typ LINE je jednoduchá čára v grafu (příslušné tloušťky) a typ AREA je vyplněná "oblast" grafu.

OID klíč Jedná se o identifikátor a musí zůstat pro ten konkrétní účel nezměněn.

 

Veškeré změny SNMP OID template se projeví okamžitě ve výsledném grafu. To znamená, že pokud se například změní koeficient přepočtu naměřené hodnoty, tak se ve výsledném grafu změní zobrazení i pro dříve naměřené hodnoty (zpětně).

Odlazení

 

SNMP walker - Pro detailnější ladění a práci se SNMP protokolem je možné využit přímo z konzole OS Linux utilitu snmpwalk:

snmpwalk -c public -v2c 192.168.1.1

Timto příkazem se přihlasíte k zařízení na uvedené IP adrese, přístupové heslo community je "public" a verze protokolu je v.2 = "2c", v.1 = "1". Po spuštění se zobrazí seznam OID a jejich hodnoty.


Test spojení - spuštěním testu spojení na routeru je možné kromě otestování komunikace s routerem otestovat i správnost komunikace SNMP protokolem a správnost vyčtených informací přes definované OID zpracované SNMP šablonou.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika