Zprávy

 

Na této stránce si můžete vytvořit informační zprávy pro klienty a nastavit jim určitou dobu platnosti. Tyto zprávy se po přihlášení zobrazí každému klientovi na první stránce jeho Klientského portálu jako Aktuální informace.

 

Novou zprávu přidáte kliknutím na . V kalendáři vyberete interval, kdy se má zobrazovat (Datum - Platnost do). Vyplníte nadpis, vyberete fakturační skupinu a pomocí editoru vložíte požadovaný vzkaz pro klienta. Proces dokončíte kliknutím na Uložit.

 

V přehledu můžete zprávy icon edit editovat a icon delete btsp mazat. Navíc je zde můžete de/aktivovat. V sloupci Zobrazovat lze aktivní zprávy (icon check ok) deaktivovat a naopak neaktivní zprávy (icon check ko) aktivovat.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika