Výchozí

Defaultní hodnota se uplatňuje pro všechna zařízení daného typu, pokud není u konkrétního zařízení nastaveno jinak. Tato hodnota se v menu jen zobrazí a je ji možné editovat, ne přidávat. Přidávat se dá pouze přes konkrétní graf dané sledované vlastnosti.

 

Při přidávání se zadává minimální a maximální hodnota, pokud ji požadujete, a logický operátor spojující tyto dvě hodnoty. Výsledný definiční obor této relace se zobrazí na hodnotové ose - červené pole určuje obor hodnot, kde dojde k akci odeslání varování na překročenou mez hodnoty. Je možné zadávat délku časového úseku, která se použije pro výpočet průměrné hodnoty vyčtených dat zpětně. Tato hodnota se pak použije jako referenční pro porovnání s nastavenými hodnotami. Upozornění se pak pošle na definované skupiny stejné jako skupiny kontaktů definované pro Nagios.

Pro předmět a tělo zprávy je možné využít definovaných proměnných pro zpřehlednění e-mailů nebo SMS. Všechny Alerty se odesílají přes mail-manager, takže se spravují přes frontu (frontu je možné zobrazit v Statistiky Emaily). Tyto notifikace mají nejvyšší prioritu, takže se zasílají jako první.

Při přidání každého nového alertu je nutné zadat základní údaje jako je název alertu, oznamovaná událost, hlídaný čas, nastavení minimální a maximální hodnoty včetně logického operátoru, skupiny kontaktů pro zasílání oznámení (email, SMS, PUSH) a text oznámení, kde je možné použít proměnné (seznam proměnných je zobrazen dole na konci stránky). Hodnota hlídaný čas určuje po jakou dobu musí být hodnota v nastaveném rozmezí, aby se odeslalo oznámení alertu. V praxi například pokud máme nastaveno zasílání alertů u wifi signálu při poklesu signálu pod 15 dBm, tak hodnota "hlídaný čas" určuje jak dlouho musí být hodnota pod úrovní 15 dBm aby se alert odeslal.

Nastávaly situace, kdy nedošlo k vyčtení hodnoty (např. napětí na MK) a do DB RRD se zapsala hodnota 0. Tím pádem se následně při výpočtu tato zahrnula do průměru a z 12V při deseti minutovém časovém úseku vzniklo zprůměrováním 6V a odeslal se Alert. Zavedením nové volby v definici Alertu - Zahrnovat nulové hodnoty do výpočtu je umožněno nezahrnovat tyto "falešné výpadky a nulové hodnoty" do průměru. Nulová hodnota na výstupu se objeví jen v případě, že všechny vzorky v rámci nastaveného časového úseku budou nulové.

 

Seznam alertů

 

Alerty zde můžete i editovat kliknutím na icon edit, mazat (icon delete btsp), popř. aktivovat/deaktivovat kliknutím na

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika