Emaily

 

Princip fungování email manageru

 

Původně se emaily odesílaly ze serveru ihned po odeslání emailu ze systému ISPadmin. V případě odesílání například 2000 faktur zároveň toto vedlo k zatížení systému a především k tomu, že některé cílové servery začaly emaily odmítat z důvodu překročení počtu odesílaných emailů za určité malé časové období. Legitimní emaily poslané příliš rychle za sebou byly některými servery označeny za spam. Některé emaily se vrátily jako nedoručené.

 

Nyní se všechny odesílané emaily zařadí do emailové fronty email manageru a jsou odesílány postupně v nastaveném množství (X emailů za 5 minut), aby nedošlo k překročení limitu spojení na jiné SMTP servery.

 

Dále se provádí optimalizace odesílání emailů podle cílové domény.

 

Příklad  

 

Chcete odeslat 500 emailů. 100 z nich se má poslat na server seznam.cz. 400 z nich je adresováno na jiné emailové servery, přičemž počet emailů zasílaných do jedné domény nikdy nepřekročí nastavený počet X emailů za 5 minut (defaultně: 10 emailů za 5 minut).

 

Odeslání proběhne takto:

 

  • Těch 400 emailů mířících na různé email servery do různých domén bude odesláno ihned.
  • Těch 100 emailů na seznam.cz bude rozděleno do 10 skupin po 10 emailech. První skupina 10 emailů odejde ze serveru ihned a další skupiny budou odesílány postupně každých 5 minut.

 

Nastavení emailové fronty

 

V Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID mail_manager_domain_queue je možno nastavit max. počet emailů, které v jednom cyklu (5 minut) budou odeslány do jedné domény. Defaultní hodnota po updatu je 10. Tedy jednou za 5 minut se do určité domény pošle max. 10 emailů.

 

Každý email má přednastavenou prioritu (vysoká, normální, nízká). Standardně se u emailu nastavuje priorita normální. Při odesílání emailu z Karty klienta je možné tuto prioritu nastavit.

 

 

Na této stránce se zobrazuje fronta neodeslaných emailů.

 

V přehledu máte informace o emailové adrese, na kterou má být konkrétní email odeslán, o předmětu a textu daného emailu a o čase, kdy má být odeslán. Jednotlivé emaily můžete z fronty odstranit kliknutím na ikonu icon delete btsp.

 

Pokud není v tabulce ani jeden záznam, znamená to, že ve frontě žádný email není (všechny byly již odeslány). Pokud zde jsou nějaké emaily, tak je možné je hromadně odstranit kliknutím na Smazat neodeslané emaily z fronty.

 

icon info2 Pokud odesíláte velké množství emailů na stejný mailserver, emaily jsou odesílány po částech (v 5minutových intervalech), aby nedošlo k jejich označení za spam.

 

 

Na této stránce máte přehled o všech emailech odeslaných ze systému ISPadmin. V menu na levé straně si můžete vybrat, které typy emailů chcete konkrétně zobrazit (např. automatické upomínky, fakturační emaily, emaily z Karty klienta).

 

Přehled samotný vždy obsahuje informace o tom, kdy byl daný email odeslán, komu byl odeslán, na jakou adresu, s jakým předmětem a jakou zprávou, zdali byl odeslán úspěšné, zdali obsahoval přílohu, jakou měl prioritu a kdo jej odeslal.

 

Pomocí filtru Priorita si můžete nechat zobrazit jen emaily s určitou prioritou. V seznamech lze taktéž fulltextově vyhledávat. Jednotlivé záznamy máte možnost řadit dle konkrétního sloupce kliknutím na záhlaví tohoto sloupce. Do původního stavu se navrátíte kliknutím na Výchozí.

 

  Vybere typ změny. U každé skupiny existuje individuální typ změny podle povahy věci. Změny lze vybrat buď na celou skupinu, nebo u každé podskupiny.

Podkategorie

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika