Historie

 

V této sekci máte přehled o záznamech z jednotlivých částí systému ISPadmin. Můžete si zde nastavit, jak dlouho se budou tyto záznamy uchovávat. Máte také možnost některé z nich vymazat.

 

 

Na této stránce máte přehled o záznamech z jednotlivých částí systému ISPadmin. Jsou zde k dispozici informace o nových záznamech, o změnách stávajících záznamů, o odstranění záznamů či o obnovení odstraněných záznamů. Dostupné informace se liší od položky k položce.

 

Na levé straně je rozbalovací menu, kde si můžete zvolit, které záznamy chcete vidět.

 

Sekce Plánování Záznamy o úkolech, SMS technikům a řešeních
Sekce Klienti Záznamy o službách z Karty klienta, poznámkách, hromadných akcích
Sekce Systém Záznamy o různých typech SMS a emailů odesílaných systémem, o příhlášeních do administratorského prostředí a klientského portálu, o MAC adresách různých zařízení, dokumentech, tarifech, alertech, databázi a serveru
Sekce Hardware Záznamy o routerech, switchích, headendech a zařízeních přípojených k routeru
Sekce Fakturace Záznamy o upomínkách a změnách v obecném nastavení fakturace
Sekce Sklad Záznamy o nově přidaných položkách na skladě

 

V jednotlivých seznamech si můžete fulltextově vyhledávat: zadáte určité klíčové slovo do patřičného políčka a kliknete na tlačítko Hledej. Pro návrat do původního stavu kliknete na Výchozí.

 

  Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí rozbalovací menu, ze kterého si můžete vybrat, které záznamy konkrétně chcete zobrazit k dané položce (nové záznamy, změny, odstranění, obnovení). Někdy je dostupná jen jedna možnost a jindy více.

 

 

Na této stránce si můžete nastavit, jak dlouho se budou uchovávat záznamy z jednotlivých částí ISPadmin (Plánování, Klienti, Systém, Hardware, Fakturace a Centr. sklad). U každé položky v jednotlivých částech máte uveden počet záznamů, které jsou v systému. Do políčka vedle si můžete zadat dobu, po kterou budou uchovávány (počet dnů). Nastavení můžete uložit kliknutím na Uložit. Pokud chcete záznamy okamžitě vymazat, stiskněte Promazat nyní.

 

icon info2 Z bezpečnostního důvodu je ve výchozím stavu po updatu tato záložka vypnuta a je potřeba ji povolit v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

 

alert icon Zvažte, které záznamy jsou pro Vás důležité a jak dlouho je chcete uchovávat. Nedoporučujeme brzké promazávání důležitých údajů o klientech, routerech a v Kartě klienta.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika