Podle připojení

 

Na této stránce máte souhrn statistik podle typu připojení.

 

Typy připojení v přehledu:

 

 • VoIP
 • WiFi
 • Kabel
 • FTTB
 • FTTH
 • FTTx
 • Přístup k internetu bez limitu přenesených dat
 • CATV
 • DVBC
 • IPTV

 

Data se vyčítají 1x měsíčně, a to vždy poslední den v měsíci. K dispozici jsou data za jednotlivé měsíce i data celková.

 

V přehledu můžete filtrovat dle roku a fakturační skupiny. Máte zde taktéž možnost exportovat geografická data do souboru ve formátu CSV (Export geografických dat do CSV).

 

alert icon Při přidávání/editaci typu služby v Nastavení Číselníky Klienti Typy služeb je nutné správně nastavit parametr Statistiky. Ten slouží k přiřazení typu služby do správné skupiny pro výpočet dat statistik. Pokud si jednotlivé typy služeb nepřiřadíte ke skupinám, bude u všech defaultně vybrán typ Wifi.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika