Syslog

 

Tato stránka slouží k centrálnímu sběru dat ze systémového logu routerů MikroTik. Je zde možné zobrazit veškeré v nastavení zvolené události pro všechny routery.

 

Přehled záznamů

 

 

V přehledu jsou dostupné informace o datu vytvoření záznamu, o ID zařízení, o jeho IP adrese, o prioritě daného záznamu a o samotné zprávě, kterou záznam obsahuje. Záznamy je možné přehledně třídit podle routeru a priority (typu události). V seznamu můžete fulltextově vyhledávat. Všechna data lze vymazat prostřednictvím tlačítka Odstranit záznamy. Záznamy můžete řadit dle jednoho ze sloupců tabulky (kliknutím na záhlaví daného sloupce).

 

Nastavení syslogu

 

  • V Nastavení Syst. nastavení Syslog je možné nastavit příslušnou facility (skupinu hlášek z routerů), která se bude monitorovat. Dále tu můžete nastavit filtry pro logování.
  • Pro správnou funkci je nutné mít správně nastavenou proměnnou server_ip v Nastavení Syst. nastavení Obecné. Zde musí být uvedena IP adresa serveru se systémem ISPadmin, protože na tuto IP adresu budou všechny routery MikroTik zasílat data ze svých systémových logů.
  • IP adresa s příslušným portem (514 UDP) pro syslog musí být pro všechny routery dostupná. Je nutné povolit port pro syslog (514 UDP) v nastavení firewallu v Nastavení Syst. nastavení Zabezpečení.
  • V nastavení každého routeru je k dispozici checkbox Syslog monitor, kde je možné explicitně vypnout zasílání dat ze systémových logů do systému ISPadmin. Defaultně je nastaveno monitorování systémových logů na všech routerech. Pro aktivování této funkce je nutné používat komunikaci přes API. Pokud router nekomunikuje přes API, tak není možné syslog využít.

 

Ikona SYSLOG u routeru

 

Pokud je monitorování syslogu aktivní u konkrétního routeru, v jeho hlavičce se zobrazí ikona SYSLOG. Na ikonu je možné kliknout. Tím se zobrazí stránka se všemi sledovanými událostmi na tomto routeru. Na dané stránce je možné zprávy třídit podle typu události, podle routeru atd. Pokud není syslog pro tento router aktivní (není v nastavení routeru zaškrtnut Syslog monitor) nebo je syslog globálně vypnut, tak se tato ikona zobrazí šedou barvou a není na ni možné kliknout.

 

icon info2 Stará data jsou automaticky z databáze odstraněna po překročení hodnoty syslog_store_days.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika