Kalendář

Kalendář slouží k přehledu prací v modulu Plánování.

icon info2 Kliknutím do Denního kalendáře otevřete obrazovku pro přidání úkolu konkrétnímu technikovi na vybraný čas.

Zobrazení kalendáře

Úkoly jsou graficky zobrazené v kalendáři, mezi jehož druhy můžete kliknutím přepínat: Týdenní Denní. Aktivní druh kalendáře je podbarven .

Dny můžete posouvat pomocí šipek . Kliknutím na Dnes zobrazíte aktuální den.

 

Práce s úkolem

Pokud najedete myší nad konkrétní úkol, zobrazíte detailní popis úkolu. úkol je vyřešený. U každého úkolu máte tyto volby:

 

Název úkolu Kliknutím na název úkolu (=nadpis), zobrazíte přehled úkolu.
Klient Kliknutím na jméno klienta (pokud je uvedeno) zobrazíte Kartu klienta.
Zobrazit Zobrazí editační obrazovku úkolu.
Odstranit Odstraní úkol a zároveň zapíše do historie tento úkon (Statistiky Historie Historie, sekce Plánování > Úkoly > Záznamy o odstranění)
icon pdf1 Servisní zpráva - kliknutím na ikonu zobrazíte list, který můžete vytisknout technikovi.

 

Přeplánování

Přesunutím úkolu na kalendáři jej přeplánujete na jiný den. U Denního kalendáře můžete také úkol posunutím přeplánovat na jiný čas, popř. zvětšit časové rozmezí roztáhnutím úkolu směrem dolů, nebo jej přesunout na jiného technika.

 

Menu technika

Kliknutím na jméno technika (platí pro Denní kalendář) se otevře následující menu:

Zobrazit denní plán Zobrazí denní plán technika v PDF.
Zobrazit denní plán s dokončenými úkoly Zobrazí denní plán technika včetně dokončených úkolů.
Odeslat denní plán Odešle plán technika na email.
Zobrazit týdenní plán Zobrazí týdenní plán technika v PDF.
Odeslat týdenní plán Odešle týdenní plán technika na email.
Zobrazit servisní zásah Zobrazí servisní zásahy pro technika naplánované na aktuální den.
Odeslat servisní zásah Odešle naplánované servisní zásahy na email technika.

 

Postranní menu

 

Kliknutím na den v kalendáři zobrazíte úkoly pouze pro daný den. Klikněte na Dnes k zobrazení dnešních úkolů.
Kliknutím na jméno technika vyberete, které techniky nechcete mít v kalendáři zobrazeny (jméno je podbarveno šedě). Opětovným kliknutím na jméno technika se jméno podbarví a technik se zobrazí v denním kalendáři. Nastavení zobrazení se ukládá pro přihlášeného uživatele.
icon info2 Techniky můžete v seznamu přesouvat uchopením za jméno a přetažením na požadované místo.
Legenda k typům nastaveným v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů.
icon info2 Systémové typy jsou: Předáno a Vyřešeno.
Nastavení zobrazení kalendářů. Zaškrtnutím můžete zobrazit i nespecifikované a dokončené úkoly, dále můžete vybrat řazení nespecifikovaných úkolů.
Počet nesplněných úkolů po aktuální den.
Nápověda k navigaci pomocí klávesnice

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika