Přehled

Přehled naplánovaných úkolů, který umožňuje pohodlně sledovat plánování všech techniků. K dispozici je řada kritérií pro omezení výsledného zobrazení a také možnost fulltextového vyhledávání.

 

Kalendář

planovani prehled kalendarKliknutím na den v kalendáři zobrazíte úkoly pouze pro daný den. Kliknutím na měsíc zobrazíte úkoly pro vybraný měsíc. Klikněte na Dnes k zobrazení dnešních úkolů, popř. Vše k zobrazení všech úkolů. Dny jsou podbarveny následovně:

 

Zobrazené úkoly podle výběru z kalendáře můžete v následujícím kroku ještě dále filtrovat. Zobrazený seznam je možné seřadit kliknutím na sloupec Typ, Datum nebo Technik (vzestupně, sestupně).

 

FiltracE

Typ Seznam typů úkolů jako např. měření, instalace, porucha, atd. Podle typu úkolu se úkoly barevně rozdělují. Nastavení typů v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů.
Stav Možnosti: Jen vyřešené, Jen nevyřešené
Priorita Definice důležitosti každého úkolu. Možnosti: Nízká, Střední, Vysoká.
Fakturované Možnosti: Vyfakturované, Nevyfakturované
Zadal Jméno administrátora, který úkol vytvořil.
Technik Seznam všech techniků v systému. Ve výčtu techniků jsou pod aktivními techniky také technici, kteří byli ze systému již odstraněni. Tímto máte možnost dohledat i úkoly již odstraněných techniků.
Fulltext Vyhledávání určitého slovního výrazu nebo spojení. Konkrétní úkol můžete vyhledat také podle jeho identifikačního čísla.

 

Editace úkolu

Všechny úkoly jsou značeny barevně podle typu úkolu. U vyřešených úkolů se tělo zobrazuje .

 

icon edit Editace úkolu - úprava zapsaných údajů nebo uzavření úkolu.
icon lupa dis Náhled úkolu - zobrazeny jsou všechny informace k úkolu. Kliknutím na Upravit úkol lze úkol buď upravit, nebo ukončit.
icon delete btsp Odstraní úkol a zároveň zapíše do historie tento úkon (Statistiky Historie Historie, sekce Plánování > Úkoly > Záznamy o odstranění)

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika