Volné

Volný úkol je takový, který nemusí být vázán na klienta/router, ani konkrétního technika, např. vymalování kanceláře. Vytvořené volné úkoly lze později přiřadit konkrétnímu technikovi, popř. přiřadit klienta/router.

 

Typ Typ úkolu z Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů.
Klient/Router Vyberte ze seznamu klientů vložených do systému nebo začněte psát jméno/příjmení a systém začne napovídat. U klientů ještě nezadaných v systému můžete vepsat libovolné jméno.
U typu úkolu Servisní zásah na routeru se zpřístupní položka Router.
Klient ani Router není nutné vyplňovat.
Cena výkonu Doplňte příslušnou cenu za úkol.
Odhadovaný čas Očekávaná časová náročnost úkolu
Popis úkolu Poznámky, detaily týkající se daného úkolu.

 

Přehled úkolů

Přiřazení úkolu na konkrétní datum/čas (čas lze uložit jako Nespecifikovaný), ke konkrétnímu technikovi (až třem).
icon edit Editace úkolu
icon delete btsp Odstraní úkol a zároveň zapíše do historie tento úkon (Statistiky Historie Historie, sekce Plánování > Úkoly > Záznamy o odstranění)

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika