Časové rozlišení

 

Na této stránce máte přehled o položkách časového rozlišení dle fakturačních období.

Můžete zde filtrovat dle roku, měsíce, fakturační skupiny či typu faktury.

 

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Fakturační období
 • Počet položek
 • Celkem bez DPH
 • DPH
 • Celkem s DPH

 

Přehled časového rozlišení dle fakturačních období můžete exportovat do PDF kliknutím na icon pdf1pdf.

Máte také možnost si nechat zobrazit statistiku za jednotlivé služby (  Zobrazit statistiku za jednotlivé služby).

Detaily o konkrétním období získáte po kliknutí na icon lupa. Zde máte dostupné informace o klientovi, jeho faktuře a o časovém rozlišení na této faktuře. Data lze opět exportovat do PDF.

 

 

Na této stránce máte přehled o položkách časového rozlišení dle faktur.

Můžete zde filtrovat dle roku, měsíce, fakturační skupiny či typu faktury.

 

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Jméno klienta
 • Variabilní symbol
 • Specifický symbol
 • Celkem
 • Rozpis na jednotlivá fakturační období

 

Po najetí myší na konkrétní jméno se zobrazí informace o tomto klientovi. Po najetí myší na variabilní symbol se zobrazí informace o dané faktuře.

Přehled časového rozlišení dle faktur můžete exportovat do CSV (kliknutím na icon csvExport do CSV) nebo do PDF (kliknutím na icon pdf1Zobrazit v PDF).

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika