Počáteční stav

 

Na této stránce máte přehled započtených počátečních stavů všech klientů, kterým jste v Kartě klienta zaznamenali přeplatek, resp. nedoplatek z předchozího období.

Abyste mohli počáteční stavy zadávat, musí být v FakturaceNastaveníObecné , ID pocatecni_stav = 1. Zápočty počátečních stavů klientů lze pak provést v Kartě klienta v sekci Fakturace po kliknutí na Počáteční stav.

Více o počátečním stavu.

Započtením počátečního stavu se vytvoří tzv. "fiktivní" faktura, která je pouze informační a slouží pouze pro potřeby systému. Tuto fakturu si můžete prohlédnout buď v Kartě klienta v sekci Fakturace, nebo si ji můžete nechat zobrazit na této stránce.

 

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Jméno klienta
 • Zákaznické číslo
 • Variabilní symbol
 • Datum vystavení
 • Datum splatnosti
 • Datum úhrady
 • Uhrazeno

 

Možnosti práce s fakturami:

 

icon email2 Odeslat fakturu emailem
icon print Vytisknout fakturu
icon pdf1 Zobrazit fakturu v PDF
icon pdf1Zobrazit přehled faktur v PDF Exportovat celý přehled faktur do PDF
icon csvZobrazit přehled faktur v CSV Exportovat celý přehled faktur do CSV

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika