Platební kalendář

 

Na této stránce máte možnost generovat a tisknout splátkové kalendáře pro klienty. Tuto funkci je potřeba povolit v FakturaceNastaveníObecné ID splatkovy_kalendar. Splátkový kalendář je možné zasílat na klientské emaily. Odeslání splátkového kalendáře se propisuje do historie odeslaných emailů v Kartě klienta. Ve fakturaci se splátkový kalendář nevystavuje pro klienty, kteří mají u služby nastaveno "Nefakturovat". Klienty, pro které se splátkový kalendář bude generovat, je možné si vybrat, a to podle fakturační skupiny, skupiny uživatelů, stavu, podrobností a roku. Pokud si povolíte Odeslat na klientské emaily, máte možnost si zvolit použitou šablonu, předmět a tělo emailu. Splátkový kalendář si také můžete uložit do dokumentů. Pokud ukládání aktivujete, musíte vyplnit název (včetně přípony .pdf) a popis dokumentu. Dokument pak bude zpřístupněn v Klientském portálu.

Jak na splátkový kalendář u klienta?

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika