Statistika

 

Tato stránka zobrazuje statistiku pohledávek dle splatnosti.
V seznamu si můžete filtrovat dle fakturační skupiny a typu faktury.

 

V přehledu jsou pohledávky rozděleny následovně:

 

 • Pohledávky ve splatnosti
 • Pohledávky po splatnosti do 30 dnů
 • Pohledávky po splatnosti 31 dnů až 60 dnů
 • Pohledávky po splatnosti 61 dnů až 90 dnů
 • Pohledávky po splatnosti 91 dnů až 180 dnů
 • Pohledávky po splatnosti 181 dnů až 365 dnů
 • Pohledávky po splatnosti více jak 365 dnů

 

V přehledu je u každé kategorie uveden počet faktur, počet klientů a dlužná částka. K dispozici jsou také celkové hodnoty.

 

icon lupa

Zobrazit seznam pohledávek spadajících do dané kategorie. V seznamu si pak můžete nechat jednotlivé pohledávky (faktury) zobrazit (icon lupa) či vytisknout (icon print). Detailní statistiku si můžete vyexportovat kliknutím na  icon pdf1Zobrazit detail statistiky pohledávek. Export do CSV lze provést kliknutím na icon csvCSV.

icon info Kliknutím na jméno klienta se dostanete do Karty klienta. Pokud myší přejedete přes SS, zobrazí se vám pop-up okno s dalšími informacemi o dané faktuře. 

icon pdf1 Exportovat pohledávky z dané kategorie do PDF 
Zobrazit statistiku pohledávek v PDF icon pdf1 Exportovat statistiku všech pohledávek do PDF

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika