Reverse charge

Od 1.1.2012 je možné v České republice uplatňovat tzv. reverse charge (přenesení daňové povinnosti na odběratele) u přesně vyjmenovaných služeb (např. u instalace kabelových rozvodů). Při ručním vystavení faktury je tak možné u jednotlivých položek tento režim nastavit. V takovém případě se na faktuře zobrazí sazba DPH 21%, ale částka DPH je 0 CZK. Na faktuře je také uvedena poznámka: "V souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je výši daně z přidané hodnoty povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno." Tato poznámka je na faktuře povinná.

 

Dle vládního nařízení, které nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016, dochází k rozšíření režimu reverse charge (přenesení daňové povinnosti) i na telekomunikační služby. Toto rozšíření se týká výhradně poskytování velkoobchodních služeb, tedy služeb poskytovaných mezi podnikateli. Netýká se tedy situací, kdy poskytovatel služeb elektronických komunikací poskytuje konkrétní služby (např. volání, textové zprávy, přenos dat) konečnému spotřebiteli, ať už v režimu pre-paid či post-paid. Reverse charge se tak použije u služeb poskytovaných na základě smluv o přístupu k sítím elektronických komunikací a smluv o propojení sítí elektronických komunikací (dle § 78 a následujících zákona o elektronických komunikacích).

 

Aby bylo možné tuto funkci využívat, je nutné v FakturaceNastaveníObecnénastavit ID reverse_charge = 1. Pokud je tato funkce aktivní, tak při vystavení samostatné faktury je možné u každé položky označit checkbox reverse charge a faktura se vystaví v tomto režimu. Poznámku, která se zobrazuje na faktuře, je možné upravit v FakturaceNastaveníObecné, ID reverse_charge_note. Aby bylo možné vystavovat faktury v režimu reverse charge hromadně, byla u každé služby klienta přidána možnost si tento režim zvolit. Pokud tuto možnost aktivujete, automaticky se aktivuje i možnost Fakturovat samostatně. Faktura na tuto službu tak bude vystavena jako samostatná faktura. Při hromadném generování systém neumožňuje mít na jedné faktuře položky v režimu reverse charge a ty, které v něm nejsou. Pokud je u konkrétní faktury použit režim přenesené daňové povinnosti, je nezbytné, aby se na faktuře objevil například následující text: "Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník."

 


 

Na této stránce jsou zobrazeny faktury, které jsou vystaveny v režimu reverse charge.

 

V přehledu faktur vystavených v režimu reverse charge, které je dostupný na této stránce, jsou uvedeny následující informace:

 

 • Jméno klienta
 • DIČ
 • Datum zdanitelného plnění
 • Popis
 • Základ daně

 

Můžete zde filtrovat dle roku, měsíce, typu faktury a fakturační skupiny.

 

icon lupa Zobrazit konkrétní fakturu vystavenou v režimu reverse charge
Zobrazit detail faktur Pokud zaškrtnete tuto možnost, tak se Vám u každé faktury zobrazí další informace.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika