Changelog 4.10 beta2

PLÁNOVÁNÍ

 • Opravené drobné chyby.
 • V kalendáři úkolu v řádku pro nespecifikované úkoly se zobrazují nejprve dlouhodobé úkoly seřazené podle datumu a pod nimi jsou úkoly nespecifikované pro tento konkrétní den seřazené podle toho, jak byly vloženy.
 • Nyní je možnost pro kohokoli s právem k plánování otevřít již uzavřený úkol. Tlačítko je v editaci úkolu a samozřejmě se tato změna uloží do historie.

Changelog 4.11 beta1

PLÁNOVÁNÍ

 • záložky Plánování Přehled a "Karta klienta / Servisní zásahy" jsou přehledy úkolů v plánování. Každý technik zde vidí všechny úkoly, rozlišeno je pouze to, kdo může daný úkol editovat a mazat
 • nyní je možné i technikovi s nejnižšími právy v plánování povolit možnost změny techniků k již existujícímu úkolu. Nastavení se provádí v editaci Administrátora, checkbox "Měnit techniky úkolu"
 • je-li v úkolu zrušeno přiřazení technika, prijde tomuto technikovi email o zruseni přiřazení k úkolu. Email se odesílá automaticky, má-li technik správně vyplněnou emailovou adresu. Předmět tohoto emailu si můžete nastavit v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_email_subject_unassign
 • Při ukládání úkolu v Plánování je možné odeslat klientovi email o servisním zásahu. V nastavení plánování (Nastavení Syst. nastavení Plánování), je možnost pomocí ID planning_email_subject_ticket_to_client si nastavit předmět tohoto emailu, který bude automaticky doplněn o ID servisního zásahu. Tělo emailu bude vytvořeno automaticky a bude obsahovat datum a popis servisního zásahu. Tento email může být odeslán s každou změnou servisního zásahu po zakliknutí "Odeslat tiket klientovi" v editaci servisního zásahu
 • Při přidávání a editaci úkolu je nyní možnost uložit až 5 souborů najednou
 • v Plánování Přehled jsou filtry ukládány pro znovunačtení této stránky a načtou se poslední použité filtry
 • v Plánování Přehled je možné v kalendáři kliknout na měsíc a tím vyfiltrovat úkoly jen na zvolený měsíc
 • v menu "Karta klienta / Servisní zásahy" se filtry neukládají a při znovunačtení se vše "vynuluje"

Changelog 4.13 beta1

PLÁNOVÁNÍ

 • Nyní je možnost si nastavit defaultní počet minut pro vyřešení úkolu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_default_task_solution_time_minutes. Jakmile je vybrán datum a čas začátku úkolu, pomocí tohoto nastavení se vypočítá datum a čas dokončení úkolu a automaticky se predvyplní.
 • Při přidávání úkolu se pod každým zvoleným technikem zobrazí jeho tabulka s aktuálním vytížením na zvolený den. Je zde vidět i překrytí úkolů a zvolený čas pro aktuální úkol. Po najetí myši nad úkol se zobrazí informace o úkolu.

Changelog 4.15 beta1

 • Přidán odkaz na detail úkolu v emailech informujících o změnách v úkolech.
 • V Plánování Kalendář v levém menu je nově přidáno Nastavení pouze pro tuto záložku. Momentálně zde lze nastavit zobrazování či nezobrazování dokončených úkolů a také je možné nastavit řazení nespecifikovaných úkolů.

Changelog 4.22 beta2

PLÁNOVÁNÍ

 • Byla vytvořena nová oprávnění, která se nastavují v Nastavení Administrátoři Administrátoři v sekci Plánování:
  • Povolit dokončování úkolů
  • Povolit otevření úkolů: Otevírání již uzavřených úkolů
 • V Ostatní Nástroje Plánování je nyní možné si hromadně převést úkoly z jednoho dne na druhý.

Changelog 4.19 beta1

PLÁNOVÁNÍ

 • Kvůli přepisování práv administrátorů k jednotlivým stránkám bylo odstraněno tlačítko Smazat úkol v editaci úkolu. Naopak bylo přidáno do Plánování Kalendář do okna po najetí nad daný úkol - Odstranit.
 • Nyní se v emailech o úkolech z Plánování zobrazuje odkaz přímo na daného klienta. Odkaz je vyvolán kliknutím na jméno klienta (podmínkou je mít správně nastavenou proměnnou ispadmin_server v Nastavení Syst. nastavení Obecné).

Changelog 4.24 beta1

Plánování

 • Do Plánování Volné byl přidán sloupec Odhadovaný čas. Můžete stanovit očekávanou časovou náročnost jednotlivých volných úkolů.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika