Platby

 

Na této stránce máte přehled o všech platbách.

 

V přehledu máte následující informace:

 

 • Datum platby
 • Jméno klienta
 • Variabilní symbol
 • Specifický symbol
 • Variabilní symbol faktury
 • Specifický symbol faktury
 • Částka platby

 

Možnosti práce s platbami:

 

Filtrování
 • Filtrování dle času (rok, měsíc, den)
 • Filtrování dle fakturační skupiny
 • Filtrování dle typu platby
 • Vyfiltrování spárovaných/nespárovaných plateb
 • Vyfiltrování vyřazených plateb
Vyhledávání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Vyhledávání dle variabilního symbolu
 • Vyhledávání dle specifického symbolu
 • Vyhledávání ve Vámi zvoleném časovém období
Export
 • V CZ a SK lokalizaci je možné u každé fakturační skupiny provést export plateb do ABO kliknutím na export do Abo. To, která data budou exportována, závisí na nastavení filtru na této stránce (OD - DO, VS, SS a fulltex).
 • Seznam plateb je taktéž možné exportovat do PDF/XML kliknutím na Tisk plateb v pdf icon pdf1/Export XML.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika