Úhrady

 

Na této stránce si můžete na základě několika platebních údajů (jméno klienta, variabilní symbol / specifický symbol) vyhledávat v databázi svých klientů. Jakmile je vyhledávání dokončeno, zobrazí se klienti, kteří odpovídají daným parametrům. U klientů, kteří mají neuhrazené faktury, se zobrazí fakturační údaje z jednotlivých faktur.

 

icon lupa Prohlédnutí / stažení jednotlivé faktury
  Spárovat Slouží k zadávání bezhotovostních plateb do fakturace systému, například přepis plateb z papírového bankovního výpisu. Bezhotovostní platby lze využít i v případě, kdy Vám klient uhradí fakturu na jiný účet a Vy z tohoto účtu nenahráváte výpisy do systému ISPadmin. Abyste je měli možnost spárovat, tak máte možnost uhradit tyto platby zde, kde platbu uhradíte stejně, jako byste párovali platbu, která se označila jako nespárovaná. Platbu lze uhradit v plné výši, nebo jen částečně. Při částečné platbě se dopočítá aktuální přeplatek, nebo nedoplatek. Dále můžete uplatnit haléřové vyrovnání.

V US a CA lokalizaci je možné při párování platby s fakturou zaškrtnout možnost Platba šekem. Při zaškrtnutí této volby pak máte možnost zadat k platbě číslo šeku a poznámku. Provedenou platbu je následně možné najít v Kartě klienta / Fakturace nebo ve Fakturace Přehledy Platby.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika