Vráceno

 

Na této stránce máte k dispozici přehled vrácených přeplatků.

Přeplatky se vrací v Kartě klienta / Fakturace kliknutím na Vrátit přeplatek.

Můžete zde filtrovat dle roku, měsíce, fakturační skupiny a typu platby.

 

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Datum, kdy byl přeplatek vrácen
 • Klient, kterému byl vrácen
 • Klientské číslo
 • Uživatel, který přeplatek vrátil
 • Částka
 • Bankovní účet / Hotovostní doklad
 • Poznámka

 

Kliknutím na ikonky v posledním sloupci tabulky si můžete buď vytisknout výdajový doklad, nebo jej exportovat do PDF. Exportovat do PDF můžete i celý přehled.

 

Bankovní příkaz

Vygeneruje ABO soubor pro vrácené přeplatky. Při jeho generování použije systém jako VS a SS uvedené v přijaté platbě. Pokud platba neobsahuje VS a SS, je SS neuveden a jako VS je použito číslo klienta.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika