Započteno do DPH

 

V FakturaceNastaveníFakt. skupiny je možné si nastavit, aby Vám systém započítával přeplatky do DPH. Tuto možnost povolíte zatrhnutím položky Zahrnout přeplatky do DPH. Dále je potřeba nastavit číselnou řadu, ve které systém bude nové přeplatky evidovat. To provedete v položce Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady).

 

Systém při vzniku přeplatku automaticky vytvoří daňový doklad na nově vzniklý přeplatek, na kterém je vyčísleno DPH z přijaté částky. Pokud je pak takový přeplatek odečten z vystavené faktury, je zde také odečteno DPH, které již bylo zaevidováno při vzniku přeplatku. Přeplatky zahrnuté do DPH a veškeré vystavené doklady naleznete v FakturacePřeplatkyZap. do DPHPřehled a FakturacePřeplatkyZap. do DPHDle skupin. Pokud plánujete tuto možnost využívat, doporučujeme se ve všeobecných podmínkách zmínit o zacházení s přeplatky.

 

 

Na této stránce máte přehled o přeplatcích započtených do DPH.
Můžete zde filtrovat dle roku, měsíce a fakturační skupiny.

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Jméno klienta
 • Zákaznické číslo
 • Cena bez DPH
 • DPH
 • Cena s DPH
 • Datum úhrady

 

icon pdf1 Zobrazí konkrétní fakturu s přeplatkem.
icon pdf1Zobrazit přeplatky Vyexportuje všechny faktury do PDF
icon pdf1Zobrazit přehled všech přeplatků v PDF Vyexportuje všechny přeplatky započtené do DPH

 

Na této stránce máte přehled o přeplatcích započtených do DPH rozdělený dle fakturačních skupin.
Můžete zde filtrovat dle roku a měsíce.

Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Fakturační skupina
 • Celkem faktur
 • Cena bez DPH
 • DPH
 • Cena s DPH

 

Export přehledu do PDF lze provést kliknutím na icon pdf1Tisk v PDF.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika