Generovat

 

Na této stránce můžete generovat ručně upomínky a následně s nimi dále pracovat.

K vytváření upomínek se dostanete kliknutím na Generovat upomínky.

Název - Můžete využít šablony, popř. předvyplněné hodnoty změnit či je vyplnit od začátku po novu.

 

V přehledu si můžete zjistit, kdy byly upomínky vystaveny, jaký je jejich počet, kdo je vystavil a podle které šablony byly vystaveny.

V přehledu můžete dále provést následující operace:

 

 • Zobrazit upomínky pro klienty se šablonou složenky
 • Zobrazit upomínky pro klienty bez šablony složenky
 • Zobrazit upomínky pro klienty se šablonou složenky, kteří mají zakliknuto Faktury poštou
 • Zobrazit upomínky pro klienty bez šablony složenky, kteří mají zakliknuto Faktury poštou
 • Zobrazit klienty bez emailu a telefonu
 • Odeslat upomínky na uživatelské emaily
 • Odeslat upomínky SMS
 • Zobrazit detaily upomínek
 • Odebrat upomínky

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika