Raiffeisenbank

 

Tato stránka obsahuje seznam automaticky importovaných výpisů plateb z Raiffeisenbank.

Nastavení účtu Raiffeisenbank se v ISPadmin provádí v Fakturace Nastavení Banka Raiffeisenbank.

Na práci se soubory i s jednotlivými platbami se vztahují obdobné instrukce jako v Fakturace Banka Import.

 

icon pdf1 Platby z banky
Sestava, která obsahuje informace o stažených platbách za dané období a informace o tom, zda byly započteny na faktury, do přeplatku, vyřazeny nebo doposud nebyly spárovány. Dále jsou v sestavě rozepsané vrácené platby dle zvoleného typu.

 

Vyřazení plateb

Jednotlivé platby lze z importu vyřadit (např. připisovaný kladný úrok na účtu). Při vyřazení platby zvolit důvod vyřazení platby. Tyto důvody si můžete zadefinovat v FakturaceNastaveníČíselníkyDůvod vyřazení. Poté v seznamu vyřazených plateb je možné filtrovat dle uložených důvodů vyřazení.

Funkčnost vyřazených plateb pro CZ a SK lokalizace

V seznamu vyřazených plateb je nyní možné filtrovat mezi Vyřazené, Odeslané a Vrácené. Po vyřazení platby naleznete veškeré platby ve stavu Vyřazené. Pro tyto vyřazené platby je možné vygenerovat Bankovní příkaz. Po kliknutí na "Bankovní příkaz" systém vygeneruje soubor pro banku (ABO soubor - hromadný příkaz), který obsahuje vyřazené platby. Po vygenerování jsou vyřazené platby ve stavu "Odeslané" (Platby jsou odeslány do banky bankovním příkazem). U odeslaných plateb je nyní možnost "potvrdit vrácení" nebo "zrušit". Potvrzením platba dostává stav "Vráceno" a není již možné platbu obnovit, ani s ní nijak dále pracovat. Zrušením se platba dostává zpět do stavu "Vyřazené" a je možné ji obnovit a zpracovat nebo znova odeslat k vrácení. U vrácených plateb je poté uvedena informace, kdy a kdo schválil vrácení platby.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika