Peněžní deník

 

Na této stránce máte možnost spravovat peněžní deník. Ten slouží jako evidence příjmů a výdajů.

 

Nové záznamy můžete vkládat kliknutím na + Přidání záznamů do peněžního deníku. Do formuláře pak zadáte všechny nutné informace:

 

 • Kategorie peněžního deníku
 • Skupina peněžního deníku
 • Fakturační skupina
 • Příjem / výdej
 • Částka
 • Popis
 • Číslo dokladu
 • Datum

 

Záznamy je možné odstranit kliknutím na ikonku v posledním sloupci tabulky.

 

Samotný přehled obsahuje následující informace:

 

 • Kategorie peněžního deníku
 • Skupina peněžního deníku
 • Fakturační skupina
 • Popis - Obsahuje jměno klienta, kterého se daná položka týká.
 • Číslo dokladu
 • Datum
 • Příjem / výdej
 • Částka
 • Mezisoučet
 • Vložil
 • Celkem

 

V přehledu záznamů lze filtrovat dle následujících kritérií:

 

 • Rok
 • Měsíc
 • Fakturační skupina
 • Kategorie peněžního deníku
 • Skupina peněžního deníku
 • Příjem / výdej

 

Export do PDF provedete kliknutím na Vytisknout peněžní deník.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika