Obecné

Nastavení v této záložce je zásadní a ovlivňuje chování celé fakturace. Obsahuje přehled hodnot pro obecné nastavení fakturačního modulu.

Konfigurace tohoto nastavení je vždy součástí našeho školení. Pokud jste školení neabsolvovali, důrazně doporučujeme se podrobně seznámit se všemi možnostmi nastavení fakturace.

 

Každý parametr (ID) má tuto strukturu:

jméno Jméno je unikátní a neměnné (ani mezi jazykovými mutacemi).
popis Stručný popis parametru, včetně nápovědy
hodnota Aktuálně nastavená hodnota parametru. Hodnoty jsou číselné nebo nabývají hodnot ano icon check ok/ ne icon check ko, popř. slovních hodnot.
icon edit Editační tlačítko - zobrazí okno s možností editace hodnoty (Uložit / Zpět)

 

accounting_code_for_demand Nastavení předkontace - kód pro pohledávky
accounting_code_for_service Nastavení předkontace - kód pro služby
accounting_code_for_vat Nastavení předkontace - kód pro DPH
accounting_description_event Nastavení předkontace - popis události (prodej služeb)
billing_mail Email, z kterého se odesílají faktury
billing_mail_name Název emailu, z kterého se odesílají faktury
cena_dph_typ

Nastavení, zda se primárně pracuje s cenami bez DPH, nebo s cenami s DPH:


0 - Cena bez DPH
1 - Cena s DPH 

currency_change Povolit/Zakázat editaci měny na faktuře
dont_show_bank_information Nezobrazovat na faktuře číslo účtu, název banky, IBAN a BIC
dont_show_ss Nezobrazovat na faktuře specifický symbol
dont_show_vs Nezobrazovat na faktuře variabilní symbol
dph Sazba DPH
dph_low Snížená sazba DPH
dvbc_package  Pojmenování DVB-C balíčku pro zobrazení na faktuře 
enable_claim_write_off_X_days_after_due_date Umožnit odepsat pohledávky X dnů po splatnosti 
export

Nastavení exportu faktur:


0 - Žádný export
1 - Export faktur do POHODY bez adresáře klientů
2 - Export faktur do CSV
3 - Export faktur do POHODY s adresářem klientů
4 - Export faktur do MRP - DOS
5 - Export faktur do MONEY S3
6 - IS MELZER profi
7 - Export MRP/KS
8 - Omega Kros
9 - Abra G2
10 - Export faktur do MONEY S5
11 - Export faktur do MK-soft
12 - Export faktur do PREMIER
13 - JEŽEK SW - STEREO
14 - CYBERSOFT i6
15 - Danea easyfatt
16 - RLB60
17 - Vario
18 - Univesal XML export
19 - Symplex
20 - Účto
21 - OBERON
22 - Ekonom
23 - Kastner - STEREO
24 - ABRA G3

 

Další informace o exportu faktur:

fakturace_nadlimitnich_dat 

Nastavení, který měsíc se bude fakturovat
(Při nastavení na 1 se musí faktury např. na leden generovat nejdřív 1. února).


0 - Fakturovat měsíc zpětně
1 - Fakturovat aktuální měsíc.

floating_period  Plovoucí fakturační období
form_of_billing_period 

Formát období na položkách faktury:


0 - MM/YY (01/16)
1 - MM/YYYY (01/2016) 

hotovostni_doklad 

Typ hotovostního dokladu:


0 - Klasický hotovostní doklad
1 - Zjednodušená forma hotovostního dokladu

hotovostni_doklad_rozdeleni

Rozdělení pokladny podle fakturačních skupin:


0 - Nerozdělí pokladnu
1 - Rozdělí pokladnu podle fakturačních skupin

invoice_offset_correspondence_address 

Posunutí korespondenční adresy na faktuře

 

Počet milimetrů, o které se má adresa posunout tak, aby se vešla do okénka obálky

matching_payment_by_account

Párování plateb podle čísla bankovního účtu dodavatele.

 

Pokud je u platby uvedeno číslo účtu dodavatele a to je shodné s nastavení čísla účtu u fakturační skupiny, tak je platba automaticky spárována. 

mobile_invoicing_offset

Fakturace Mobilní služby - za který měsíc se bude fakturovat hovorné mobilní služby:


0 - Fakturovat aktuální měsíc
1 - Fakturovat měsíc zpětně
2 - Dva měsíce zpětně

payment_schedule_date_type

Datum účetního zdanitelného plnění:


0 - První den v měsíci
1 - Poslední den v měsíci

pocatecni_stav Umožní zadat počáteční stav platby klienta
pouzivana_mena Používaná měna 
pozastavit_neplatice Automaticky pozastavovat neplatiče
pozastavit_neplatice_min_castka Minimální dlužná částka nutná pro pozastavení klienta
pozastavit_po_splatnosti Po kolika dnech po splatnosti se uživatel automaticky pozastaví 
predkontace Povolit/Zakázat předkontaci
preplatky Započítávat/Nezapočítávat přeplatky faktur
price_rounding

Zaokrouhlení výsledné částky faktury:

 

0 - Matematicky na celé koruny
1 - Vždy dolů na celé koruny
2 - Vždy nahoru na celé koruny
3 - Matematicky na desetníky
4 - Nezaokrouhlovat

proforma_automatic_send

Odesílání zálohových faktur:


0 - Neposílat emailem
1 - Posílat pouze zákazníkovi
2 - Posílat pouze na kopii mailu
3 - Posílat zákazníkovi a na kopii e-mailu.

proforma_invoice_number

Jako číslo faktury bude použito:


0 - Číslo klienta, pokud je vyplněno
1 - Číslo faktury vygeneruje systém

proforma_mail_copy Email pro zaslání kopie automaticky odeslané uhrazené zálohové faktury 
proforma_prefix

Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování variabilního symbolu na zálohové faktuře.


Prefix musí být ve formátu NNN, kde N je číslo 0-9. 

reminder_additional_item_desc Text průběžné položky po upomínce
reminder_mail_copy Přeposílání automaticky posílaných upomínek na email 
reminder_send_hour Nastavení, v jakou hodinu odesílat automatické upomínky 
request_for_pay_min_amount Minimální částka pro odeslání upomínky 
reverse_charge Povolit/Zakázat u samostatných faktur reverse charge 
reverse_charge_note Reverse charge - poznámka 
slozenka_tr_kod Tisknout transakční kód na CZ složenku 
splatkovy_kalendar Zobrazit záložku Platební kalendář 
splatnost_faktur Počet dní splatnosti faktury
supercash_id Přidělený identifikátor obchodníka superCASH 
supercash_nadpis_on_invoice Nadpis na faktuře pro superCASH 
supercash_password Heslo superCASH 
supercash_text_on_invoice Text pro platbu superCASH uvedený na faktuře 
vat_change Povolit/Zakázat editaci DPH na vystavené faktuře 
vernostni_sleva Výchozí název položky pro slevu 
voip_dont_show_null_records_invoice Nezobrazovat nulové řádky při fakturaci hovorného u VOIP služby 
voip_marze_default Marže v % pro import VoIP ha-vel, asterisk 
vs_ss_exchange

Prohodit variabilní a specifický symbol

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika