Fakturační skupiny

 

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

 

 

Nastavení fakturační skupiny

 

Název Interní název pro skupinu v rámci systému
Skrýt fakturační skupinu Ne/skrýt fakturační skupinu
Měna Používaná měna. Zadejte kód měny (dle standardu ISO 4217 - např. CZK, EUR, USD).
Zúčtovací období Aktuální fakturační období, ke kterému jsou generovány faktury
DPH Ne/plátce DPH 
Účtování Daňová evidence / podvojné účetnictví 
Občanské sdružení

Společnost je / není občanské sdružení. Pokud zaškrtnete, že daná firma je občanské sdružení, tak budou na faktuře upraveny tyto texty:

 

 • FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD na FAKTURA
 • Klientské číslo na Členské číslo
 • Dodavatel na Název organizace
 • Odběratel na Člen
Skrýt superCASH kód na faktuře Ne/skrýt superCASH kód na faktuře 

 

Logo / Razítko

 

Přeplatky

O započítávání přeplatků zde.

O vracení přeplatků zde.

 

PayPal

Zaškrtnutím tlačítka se aktivují platby prostřednictvím PayPal pro danou fakturační skupinu. Dále je potřeba vyplnit PayPal ID. Více od nastavení PayPal zde.

 

Kontrolní hlášení DPH

  Po zaškrtnutí se Vám zobrazí formulář, do kterého vyplníte příslušné údaje podle Vaší potřeby a nastavení. Více o kontrolním hlášení zde.

 

Fakturační údaje - export

icon info2  Lze využít systémových proměnných. O exportu faktur zde.

Export faktur do POHODY bez adresáře klientů Vyplňujete: Popis
Export faktur do POHODY s adresářem klientů Vyplňujete: Popis
Money S3

Vyplňujete: Export předkontace, Export účto, Export středisko, Popis, Export prefix číselné řady, Kód DPH, Export zkratka pokladny, Export předkontace, Export středisko, Export členění DPH, Export prefix číselné řady

Export MRP/KS Vyplňujete: Export předkontace a Kód DPH
Export faktur do MK-soft Vyplňujete: Export předkontace
EKONOM Vyplňujete: Export prefix číselné řady
KASTNER - stereo Vyplňujete: Export prefix číselné řady
Abra G3  

 

Fakturační údaje

 

Firma Společnost, kterou fakturační skupina reprezentuje. Vyplňuje se podle živnostenského listu.
Firma 2 Název firmy 2
Ulice Údaje o adrese provozovny   
Město
PSČ
Stát
Telefon Kontaktní telefonní číslo
Fax Kontaktní číslo faxu
E-mail Tento email bude uveden jako odesílatel emailu s fakturami. Příklad: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Popis e-mailu pro odesílání

Popisek, který se bude v doručeném emailu ukazovat místo emailové adresy. Příklad: Fakturační oddělení firmy XY.

Pokud nejsou hodnoty E-mail a Popis e-mailu pro odesílání vyplněny, použije se nastavení z FakturaceNastaveníObecné (klíče billing_mail a billing_mail_name).

WWW stránky Webové stránky Vaší firmy
Fakturovat Jméno osoby, která vystavila fakturu. Jméno je zobrazeno na vystavené faktuře. 
Identifikační číslo organizace
DIČ Daňové identifikační číslo
Číslo účtu Číslo firemního bankovního účtu. Pokud si přejete, aby systém pracoval s více bankovními účty, přidejte si další fakturační skupinu. 
Banka Název banky
IBAN Mezinárodní podoba čísla bankovního účtu. IBAN si můžete nechat vygenerovat ze zadaného čísla účtu kliknutím na Vypočítat
BIC BIC (bankovní identifikační kód, swiftová adresa banky) umožňuje jednoznačnou identifikaci banky příjemce. 
Číslo SIPO Číslo SIPO, které máte přidělené poštou pro možnost odesílání SIPO souboru na poštu.
ID věřitele (SEPA) ID věřitele (SEPA)
Dodatek Dodatek propisuje zadaný text (včetně systémových proměnných) do patičky každé vystavené faktury. Často používané dodatky:

 

 • Přihlašovací údaje do Portálu klienta: Vaše vystavené faktury si můžete prohlédnout také v elektronické podobě v Portálu klienta, Přístupové údaje jsou následující:
  • Uživatelské jméno: $USERNAME$
  • Přístupové heslo: $PASSWORD$
 • Informace o registraci firmy: Dle zák. 235-2004 Sb. o DPH §26 je tento elektronický daňový doklad právně naprosto přípustný. Firma zapsána v OR vedeném soudem v PRAZE, oddíl A., vložka 1234.
 • Informace pro zadání trvalého příkazu:
  • Číslo účtu příjemce: 1234567890/9876
  • Splatno: k 1. dni v měsíci (nebo kvartálu u čvrtletních plateb)
  • Variabilní symbol: $KLIENT_NUMBER$
  • Částka pro převod: viz. CELKEM K ÚHRADĚ

 

Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se zobrazí seznam proměnných v těchto kategoriích: Klient, Internet, VoIP, Upomínky atd. Všechny tyto proměnné mohou být využity při sestavování šablon smluv.

 

Zálohová faktura

O zálohových fakturách zde.

Vystavovat zálohové faktury Ne/vystavovat zálohové faktury. Při aktivaci této funkce se budou vystavovat zálohové faktury všem klientům v dané fakturační skupině.
Název pro zálohové platby (Výzva k platbě) Možnost nastavit pojmenování pro zálohové faktury. Na klasické faktuře je uveden nápis "Faktura", na zálohových fakturách se nejčastěji používá nápis "Výzva k platbě" nebo "Zálohová faktura".
Dodatek na zálohové faktuře Text propisovaný na zálohovou fakturu. Je možné napsat jiný dodatek na zálohovou fakturu a jiný dodatek na fakturu klasickou.

 

 • Vzor dodatku na zálohové faktuře: Daňový doklad Vám bude zaslán oproti došlé platbě na Váš kontaktní e-mail $EMAIL$ ve formátu PDF. Platba je považována za uhrazenou, pokud je zaplacena v plné výši.

 

Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít.

 

Platební kalendář

O platebním kalendáři zde.

Razítko - levý okraj Vzdálenost razítka od levého okraje v mm.
Razítko - horní okraj Vzdálenost razítka od horního okraje v mm.
Text na splátkovém kalendáři Text, který se objeví na splátkovém kalendáři. Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít.

 

 

 
fakturace fakturacni skupiny
 
V přehledu skupin jsou k dispozici tyto informace
 • Název skupiny: interní název pro skupinu
 • Firma: společnost, kterou fakturační skupina reprezentuje
 • Fakturační období: aktuální fakturační období, ke kterému jsou generovány faktury
 • DPH: označení plátce či neplátce DPH
 • Měna nastavená pro fakturační skupinu
 

icon check ok

icon check ko

Vystavovat zálohové faktury

Nevystavovat zálohové faktury

icon pdf1 Zobrazit náhled faktury pro danou fakturační skupinu v PDF
icon edit Editovat fakturační skupinu
icon delete btsp Smazat fakturační skupinu (pokud fakturační skupina obsahuje klienty v systému, je potřeba je nejdříve přesunout do jiné, popř. odstranit)

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika