Předkontace

 

V této záložce si můžete nastavit vlastní předkontace. Systém při výběru předkontací bude nabízet výběr právě z těchto předkontací doplněných o předkontace služeb. Předkontace slouží pro analytické rozdělení výnosů za jednotlivé služby, zboží apod.

Vytvoření nové předkontace provedete kliknutím na a vyplněním polí Popis (Název předkontace) a Předkontace (Číslo překontace). V této záložce máte samozřejmě také přehled o již vytvořených vlastních předkontacích.   

icon info2 Pokud není u položky služby vybrána žádná předkontace, tak systém uplatní globální předkontaci vybranou pro obecnou službu (Nastavení Aktivní služby Obecné).

 

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Pokud v FakturaceNastaveníObecné povolíte možnost predkontace, tak v FakturaceNastaveníPředkontace je možné předkontace nastavit. Tyto Vámi nastavené předkontace se promítnou při dalším vystavení faktur. Př exportu do POHODY pak systém v případě, že jsou předkontace zapnuty, přidává ke každé exportované položce její nastavenou předkontaci. Pro export je použito nastavení číslo předkontace, pokud číslo předkontace není uvedeno je zde použit název předkontace.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika