Skupina

 

Na této stránce si můžete nastavit skupiny peněžního deníku. Skupiny peněžního deníku slouží pro rozdělení kategorií peněžního deníku. Např. pokud máte ve firmě několik vozidel a chcete si evidovat výdaje na ně, tak si můžete vytvořit kategorii "Automobily". Tuto kategorii si poté můžete dále rozdělit do skupin ("Auto 1", "Auto 2" ...). Kategorie peněžního deníku lze nastavit v FakturaceNastaveníPeněžní deníkKategorie.

 

Skupinu si vytvoříte kliknutím na . Ve formuláři, který se Vám následně zobrazí, pak vyplníte kategorii, do které daná skupina spadá, název skupiny, částku, fakturační skupinu a zvolíte, zdali se jedná o příjem či výdej. Kliknutím na Uložit dokončíte přidání skupiny.

 

V přehledu jsou uvedeny všechny přidané skupiny spolu s následujícími informacemi o nich:

 

 • Název skupiny
 • Kategorie, do které spadá
 • Fakturační skupina
 • Příjem / Výdej
 • Částka
 • Výchozí pro hotovostní doklad

 

Skupiny je dále možné řadit pomocí šipek.

 

Označení jedné kategorie (a skupiny) jako Výchozí pro hotovostní doklad je nutné pro automatické přidání položky do peněžního deníku při příjmu hotovostní platby. V případě, že není zvolena ani jedna kategorie (nebo skupina) jako výchozí, tak nebude v Kartě klienta po kliknutí na Přijmout platbu v hotovosti zobrazena možnost Vložit do peněžního deníku? .

 

Skupiny můžete upravovat a mazat pomocí dvou příslušných ikonek v posledním sloupci přehledu.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika